Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Mesleğin itibarını zedeleme - Meslektaş hakkında onur kırıcı açıklama

T. 05.12.2003
E. 2003/273
K. 2003/390

Mesleğin itibarını zedeleme
Meslektaşın mesleki tutum ve davranışları hakkında onur kırıcı açıklama

( Av. K. m. 158; Av. Meslek Kuralları m. 4,5,26)

Şikayetli stajyer avukatın, bir bankanın hukuk müşaviri olan şikayetçi avukat ile arasındaki bir olay sebebiyle şikayetçinin avukatın çalıştığı bankanın internet sitesine gönderdiği e-mail de şikayetçi avukat hakkında (Hukukçu olmasına rağmen hukukla en ufak bir alakası olduğunu düşünmediğim?hukuk nosyonu olmayan bu avukatınız en ufak bir meseleyi dahi tahlil edebilecek kapasitede değildir... Ne acıdır ki bankanız en ufak bir meseleyi dahi tahlil edemeyecek durumda olan ve konuşma üslubunu bilmeyen böyle bir avukatla çalışmaktadır) sözlerine yer verdiği anlaşılmıştır.

Yapılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca ?Şikayetlinin bu beyanını herhangi bir çıkar sağlama ve başkalarına zarar verme amacıyla yapmadığı, hakaret amaçlı olmadığı gibi herhangi bir zararın da doğmamış olduğu? gerekçesiyle ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Dosya içinde bulunan ve şikayetli stajyer avukatın, şikayetçi avukatın çalıştığı Bankanın sitesine internetten gönderdiği e-mail de; şikayetçi avukat hakkında ?Hukukçu olmasına rağmen hukukla en ufak bir alakası olmadığı ?Hukuk nosyonu olmayan bu avukatın en ufak bir meseleyi tahlil edecek kapasitede olmadığı? ? Ne acıdır ki bankanın en ufak bir meseleyi dahi tahlil edemeyecek durumda olan ve konuşma üslubunu bilmeyen böyle bir avukatla çalıştığı? gibi hakaret içeren ve şikayetçiyi çalıştığı bankaya karşı küçük düşüren sözlere yer verdiği ve şikayetçi avukat hakkındaki bu düşüncelerini Baro dışında bir Bankaya yaptığı anlaşılmaktadır.

Baro Disiplin Kurulu kararında ifade edildiği gibi ?Olayın çıkar sağlama ve zarar verme amacı ile yapılmadığı, hakaret amacı olmadığı, zararın da doğmamış bulunduğu? gibi hususların hukuksal gerekçeler olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Esasen Meslek Kuralları'nın 4, 5 ve 26.maddesi hükümlerinin de ?Hakaret kastı ? ?Zararın doğmamış olması? ile doğrudan ilgisi bulunmamakta ?Avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olduğu? (TBB Meslek Kuralları Madde 4), ?Avukatın düşüncelerini olgun ve objektif biçimde açıklaması gerektiği? (TBB Meslek Kuralları madde 5) ?Hiçbir avukatın, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkında düşüncelerini kamuoyuna açıklayamayacağı ve bu yoldaki şikayetlerin merciinin yalnız barolar olduğu? (TBB Meslek Kuralları Madde 26) öngörülmektedir.

Avukatlık Yasası'nın ?ceza vermenin amacı?nı belirleyen 158.maddesinde, Baro Disiplin Kurullarının, disiplin cezalarının verilmesinde ?avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını korumak? ilkelerinin gözönünde tutulması öngörüldüğü halde, bu hükmün de dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Şikayetli avukat stajyerinin eylemi disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nca eylemin disiplin suçu oluşturduğunun kabulü ile disiplin cezası tayin edilmesi gerekirken, olayın niteliğine uygun düşmeyen gerekçelerle aksi yönde sonuca varılması Avukatlık Yasası'na ve Meslek Kuralları'na aykırı ve isabetsiz bulunmuştur.

Sonuç olarak; itirazın kabulü ile İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının kaldırılmasına ve yeniden incelemeyi gerektiren bir halin de mevcut olmaması nedeniyle, şikayetli avukat stajyerinin kınama cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100