Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Birlikte çalışan avukatlara ait web sayfası - Reklam yasağı

T. 05.12.2003
E. 2003/275
K. 2003/392

Birlikte çalışan avukatlara ait web sayfası
Reklam yasağı

(Av. K. m. 44,55; TBB Reklam Yönetmeliği m. 9/2)

Şikayetli avukatlar hakkında ?Pera Hukuk Bürosu ismini internetteki web sitesinde, mesleki faaliyetlerinde ve başlıklı kağıtlarında kullandıkları ancak Reklam Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan ?Önceden Baroya bilgi verme, -internet sayfasında bulunması gereken bilgileri tam olarak açıklamak gibi- yükümlülükleri yerine getirmedikleri? iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda, Baro Disiplin Kurulunca eylem Avukatlık Yasası'nın 44 ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliğinin 9/2 maddelerine aykırı bulunarak, her iki Şikayetli avukatın ayrı ayrı para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan incelemede; şikayetli avukatların internette açtıkları web sitesinde ?Pera Hukuk Bürosu? başlığı altında, isimlerini ve faaliyet alanlarını belirttikleri ve açıklamalarda bulundukları anlaşılmıştır.

Avukatlık Yasası uyarınca avukat, hukukun hizmetinde olup, kamu hizmeti görmektedir. Bu niteliği nazara alınarak tesis edilen reklam yasağı, mesleğin ticarileşmesini engellediği kadar, avukatın bağımsızlığını da korumayı, meslek anlayışının zarara uğratılmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Avukatlık Yasası'nın 55.maddesi ?Avukatın iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmasını? yasaklamış bulunmakta, 44.madde ise ?Avukatların birlikte meslek çalışmalarını yürütmeleri halinde birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında (Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılmasının zorunlu olduğunu? kabul etmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği'nin 9/2.maddesi de ?Avukatın faaliyetlerini ve bürosunu tanıtacak şekilde internet sayfası açma hakkı, öncelikle üyesi bulunduğu Baro ve Türkiye Barolar Birliği'ne aittir. Bu yönetmelik kapsamında olanlar, bağlı bulunduğu Baroya önceden bildirmek kaydıyla ve yönetmelikte belirlenen koşullara uygun bir internet sayfası açabilir ve bu sayfada mesleki makalesini ve bilimsel çalışmalarını yayınlayabilir.? hükmünü içermektedir.

Şikayetli avukatların internette açtıkları web sitesinde, ?Pera Hukuk Bürosu? adını kullanmaları ve faaliyet konularını bildirmeleri Avukatlık Yasası'nın 44 ve 55.maddeleri ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği'nin 9/2 maddesine aykırı eylemlerin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin değerlendirme doğru olmakla birlikte, şikayetli avukatların sicillerinde disiplin cezalarının olmayışı, davranışın niteliği ile tayin edilen ceza arasında Yasa'nın 158.maddesinde öngörülen ilkelere uygun ve adil bir dengenin sağlanamadığı anlaşıldığından her iki şikayetli avukat hakkında tayin olunan 600.000.000-TL'lık para cezası verilmesine ilişkin kararın ?kınama? cezasına çevrilmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına ve şikayetli avukatların ayrı ayrı kınama cezası ile cezalandırılmalarına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100