Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Avukatın icra takibine dahil edilmesi - Baroya bilgi verme yükümlülüğü

T. 05.12.2003
E. 2003/279
K. 2003/395

Avukatın icra takibine dahil edilmesi
Baroya bilgi verme yükümlülüğü
Tebligatın avukata çıkarılması

( Av. Meslek Kuralları m. 27; Tebligat K. m. 11)

Şikayetli avukatların müvekkilleri adına, borçlu ve borçlu vekili olarak şikayetçi avukat aleyhinde başlattıkları icra takibinde, Avukatlık Meslek Kuralları'nın 27.maddesi uyarınca Baro Başkanlığına bildirimde bulunmadıkları, meslek kurallarını çiğnedikleri iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçunu oluşturmadığı kabul edilerek her iki şikayetli avukat hakkında ?disiplin cezası tayinine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Dosya içinde ki takip talebi ve 49 örnek no'lu ödeme emri incelendiğinde, şikayetli avukatların borçlu kısmında borçlu asili ve borçlu asil vekili olarak şikayetçi avukatı yazmış oldukları ve borçlu asil vekili olarak gösterilen kısımda ise ayrıca ?Tebligat içindir? diye şerh düşmek suretiyle şikayetçi avukatın borçlu vekili olarak icra takibine dahil edildiğini bildirdikleri anlaşılmaktadır.

Tebligat Yasası'nın 11.maddesine göre ?Vekil vasıtası ile takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.? Şikayetliler, şikayetçinin vekil olarak takip ettiği işte, icra takibine hem borçlu asili hem de borçlunun vekili şikayetçiyi dahil etmişlerdir. İcra takibinde borçlu vekili olan şikayetçinin gösterilmesi ve tebligatın da vekile çıkarılması yukarıda ki yasa hükmü gereğidir. Kaldı ki şikayetli avukatlar, gerek icra takip talebinde gerek ödeme emrine şikayetçinin dahil edilmesini tebligatın Tebligat Yasası'nın 11.maddesindeki zorunluluk nedeniyle olduğunu göstermek amacı ile şikayetçi avukatın hanesine ?Tebligat İçindir? diye şerhi de düşmüşlerdir.

Bu durumda, şikayetli avukatlar, şikayetçiyi Tebligat Yasası'nın 11.maddesi hükmüne uygun olarak borçlu asilin vekili sıfatı icra takibinde göstermiş olmaları sebebiyle şikayetçi avukatın şahsı aleyhinde icra takibi yapıldığı düşünülemeyeceğinden Baroya bilgi verme yükümlülüğünden de bahsedilemez.

Bu nedenlerle, Baro Disiplin Kurulu'nun yaptığı hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddi ile, Samsun Barosu Disiplin Kurulu'nun her iki şikayetli avukat hakkında verdiği ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100