Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   EMİNE KAÇMAZ VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı


EMİNE KAÇMAZ VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası*

Başvuru no:74702/01
Strazburg
15 Kasım 2005


OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan Emine Kaçmaz, Güllü Kaçmaz, M. Cebeli Kaçmaz ve M. Musa Kaçmaz adındaki başvuranlar Diyarbakır?da ikamet etmektedirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, Diyarbakır Barosu avukatlarından A. Aslan tarafından temsil edilmektedirler.

Tarafların sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1997 yılında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (İdare), Dicle bölgesinde Kralkızı barajı ve hidroelektirik santrali yapımı için, başvuranlara ait araziyi kamulaştırmıştır. İdare?den bir uzman heyeti kamulaştırılan arazinin bedelini tespit etmiş ve bu tutar, 1998 yılında, mülkün devir tarihinde başvuranlara ödenmiştir.

Ödenen tutar üzerinde anlaşmazlık doğunca, başvuranlar Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi?ne arazi kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuşlardır.

Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuranları haklı bularak İdare tarafından başvuranlara, mülkün devir tarihinden itibaren işlemek üzere gecikme faiziyle birlikte ek kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar vermiştir. Yargıtay verilen bu kararı onamıştır.

2001 yılında, İdare başvuranlara, 31 Aralık 1999 tarihinde kadar %50 ve bundan sonraki dönem içinse %60 oranlarında gecikme faiziyle birlikte sözkonusu ek tazminatı ödemiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, Türkiye?deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle ek kamulaştırma bedelinin değer kaybettiğinden ve İdare?nin ek kamulaştırma bedelini ödemede gecikmesinden dolayı şikayetçi olmakta ve bu itibarla 1 No?lu Ek Protokol?ün 1. maddesine gönderme yapmaktadır.

HUKUK AÇISINDAN

12 Ocak 2005 tarihinde, AİHM davayı Savunmacı Hükümet?in bilgisine sunmaya karar vermiş ve Hükümet?i başvurunun kabuledilebilirliği ve esasına ilişkin gözlemlerini yazılı olarak sunmaya davet etmiştir. 19 Nisan 2005 tarihinde, Hükümet başvurunun kabuledilebilirliğine ilişkin görüşlerini bildirmiştir.

* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
AİHM, görüşlerini dile getirmeleri amacıyla, 26 Nisan ve 20 Temmuz tarihlerinde, iadeli tahütlü olarak gönderilen, 11 Mayıs ve 28 Temmuz 2005 tarihlerinde teslim alınan mektuplarla, başvuranların davet edildiğini gözlemlemektedir. Gönderilen son mektupta ise, AİHS?nin 37. maddesinde belirtilen koşullar vurgulanmasına rağmen, bu mektuplar cevapsız kalmıştır.

AİHM, AİHS?nin 37§1 maddesinin a) bendi uyarınca başvuranların başvurularını takip etme niyetinde olmadıklarına karar vermiştir.

Ayrıca AİHM, AİHS?nin 37§1 in fine maddesine uygun olarak, AİHS ve Protokolleri tarafından güvence altına alınan hakları ihlal eden hiçbir özel durumun başvurunun incelenmesini gerektirmediği kanaatindedir.

Bu nedenle, AİHS?nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesine ve davayı kayıttan düşürmenin uygun olduğuna karar vermiştir.

Bu gerekçelere dayanarak AİHM oybirliğiyle,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.
 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100