Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil

T.21.06.2003
E.2003/73
K.2003/196

Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil
Önceki ceza

(Av.K.m.158; Av.Meslek Kuralları m.38/b)

Şikayetli avukatın, davacılar R. ve O. adına ve diğer davalılarla birlikte Ayla, Burhan ve Selma'nın da aralarında bulunduğu şahıslar aleyhine 03.04.2000 tarihinde tapu iptali ve tescil davası açtığı ve davanın yargılaması devam ederken, daha sonra 0.10.2002 tarihinde üç davalıdan aldığı vekaletle R. yararına satış vaadi akdettiği, böylece şikayetli avukatın menfaati zıt tarafları temsil ettiği? sebebiyle Baro Disiplin Kurulu'nca şikayetli avukat hakkında ?üç ay süre ile işten çıkarma? cezası tayin ve takdir edilmiştir.

Dosyada ki bilgi ve belgelerden, şikayetli avukatın Fatih 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 03.04.2000 tarihinde, davacılar R. ve O. vekili olarak davalılar Selma, Burhan ve bir kısım davalılar aleyhinde Fatih, 269 pafta, 1913 ada ve 24 parsel sayılı taşınmaz için tapu iptali ve tescil davası açtığı, davanın yargılaması devam ederken bu kez tapu iptali ve tescil davasında davalı görülen Selma ve Burhan'dan vekaletname alarak R. lehine, aynı taşınmaz hakkında 06.10.2002 tarihinde İstanbul 15.Noterliği'nin18754 yevmiye nolu ?Düzenleme şeklinde taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi' ni vekaleten tanzim ettirdiği anlaşılmaktadır.

Böylece şikayetli avukatın menfaati zıt taraflara avukatlık yaptığı anlaşılmıştır. Avukatlık Yasası'nın38/b maddesi uyarınca ?Aynı işte menfaati zıt taraflara avukatlık yapılması yasaklanmış ve işin reddi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Şikayetçinin, yapılan işlemlerde yararının olmaması, disiplin suçunun oluşmasını etkilemez.

Şikayetli avukatın aynı işte menfaati zıt taraflara avukatlık yapmış olması, işi ret etmemiş bulunması sebebiyle, Baro Disiplin Kurulu'nun yaptığı değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak şikayetli avukatın disiplin sicil özetinde, daha önce disiplin cezası bulunmadığından Avukatlık Yasası'nın 158.maddesinde ki ilkeler de nazara alınmak suretiyle ? üç ay süre ile işten çıkarma? cezasının ?250.000.000 TL.sı para cezasına? çevrilmesi uygun görülmüştür.

Sonuç olarak itirazın yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun ?üç ay süre ile işten çıkarma ? cezası verilmesine ilişkin kararının ?250.000.000 TL. para cezasına? çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına, şikayetlinin 250.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100