Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23881

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin sicil raporlarını dolduracak sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeli kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 112 nci maddesi ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu (Bağ-Kur),

  b) Genel Müdür: Bağ-Kur Genel Müdürünü,

  c) Sicil Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen sicil amirlerini,

  ifade eder.

  SİCİL AMİRLERİ

  Madde 5 - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile bu memurların sicil raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci, ikinci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

  BAŞKA YERLERDE GÖREVLENDİRİLENLERİN SİCİL AMİRİ

  Madde 6 - Başka yerlerde görevlendirilenlerin sicil amiri, kadrosunun bulunduğu birimden başka birimde veya Kurum dışında görevlendirilenlerin fiilen görev yaptığı yerdeki belirlenen sicil amirleridir.

  YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

  Madde 8 - 31/10/1987 tarihli ve 19620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağ-Kur Personel Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesi ile Yönetmeliğin eki cetvel ve 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

  **Değişik ek cetvel için R.G. ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100