Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2000

  Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24080

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde görev yapan memurların sicil amirlerini tayin ve tespit etmektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan tüm memurlar ile bağlı ve ilgili kuruluşların genel müdürleri hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve Bakanlar Kurulunun 86/10985 sayılı kararı gereğince 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.

  Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki durumda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez teşkilatında görevli ve üzerlerinde 2 sicil amiri bulunan memurların sicil raporları üçüncü sicil amiri sıfatıyla Müsteşar, taşra teşkilatında ise Vali tarafından doldurulacaktır.

  Yürürlük

  Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100