Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Ulaştırma Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2001

  Resmi Gazete Sayısı: 24616

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kadrolu statüde çalışan personelin sicil raporunu vermeye yetkili sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci ve 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil Amirleri

  Madde 4 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan kadrolu personelin sicil raporlarını doldurmakla yetkili sicil amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 01/12/1979 tarihli ve 16826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

  Ekler

  EK-1

  MERKEZ

    I. SİCİL AMİRİ   II. SİCİL AMİRİ   III. SİCİL AMİRİ

   __________________  ________________ ___________________

  Genel Müdür  Bakan  __   __

  Genel Müdür Yardımcısı  Genel Müdür     Bakan   __ 

  Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk

  Müşaviri, Savunma Sekreteri,

  Genel Müdüre Doğrudan Bağlı

  Daire Başkanları,

  Müstakil Müdür,  Müşavir, Başuzman  Genel Müdür __ __

  Daire Başkanı,  Müstakil Müdürler   Genel Müdür Yrd. Genel Müdür __

  Başmüfettiş, Müfettiş,

  Müfettiş Yardımcısı  Teftiş Kurulu Bşk.  Genel Müdür  __

  II. Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri  Genel Müdür  __

  Genel Müdüre Doğrudan Bağlı

  Daire Başkanlığı Başkan

  Yardımcıları Daire Başkanı   Genel Müdür   __

  Daire Başkan Yardımcıları Daire Başkanı Genel Müdür Yrd.  Genel Müdür

  Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Sivil Savunma  İç İşleri Bakanlığı

   yoksa Genel Müdür Genel Müdürü  Müsteşarı

  Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri

    yoksa Genel Müdür Genel Müdür   __

  Daire Başkanlığına Bağlı

  Şube Müdürü, Başuzman Daire Başkan Yrd.  Daire Başkanı  Genel Müdür Yrd.

  Genel Müdüre Doğrudan Bağlı

  Daire Başkanlığı emrindeki

  Müdürler Daire Başkan Yrd.   Daire Başkanı  Genel Müdür

  HAVA LİMANLARI

  I. SİCİL AMİRİ II. SİCİL AMİRİ III. SİCİL AMİRİ

  __________________  ________________    __________________

  Başmüdür  Genel Müdür Yrd.  Genel Müdür   __

  Başmüdür Yardımcıları Başmüdür   Genel Müdür Yrd.   Genel Müdür

  Sivil Savunma Uzmanı Başmüdür  Savunma Sekreteri  Sivil Savunma Genel

    Genel Müdür  yoksa Müdürü

  Nöbetçi Meydan Müdürleri,

  Şube Müdürleri, Başuzmanlar Başmüdür Yrd.   Başmüdür  Genel Müdür Yrd.

  MEYDANLAR

  Meydan Müdürü Genel Müdür Yrd. Genel Müdür

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100