Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24676

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeli sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda ücret ve mali haklar dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

  Kurumda istihdam edilen yerli ve yabancı uzmanlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 inci maddesi ile 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Başkan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

  Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde istihdam edilen, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli, ifade eder.

  Sicil Amirleri

  Madde 5 - Kurum personelinin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerine ekli listede yer verilmiştir.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet

  Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

  EK LİSTE

  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ

  PERSONELİN GÖREV UNVANI   1. SİCİL AMİRİ   2. SİCİL AMİRİ   3. SİCİL AMİRİ

  --------------------------------  -------------------- ----------------- --------------

  Daire Başkanı  Başkan

  Başkan Danışmanı Başkan

  Grup Koordinatörü Daire Başkanı   Başkan

  Grup Başkanı  Grup Koordinatörü   Daire Başkanı  Başkan

  Enerji Uzmanı   Grup Başkanı  Daire Başkanı  Başkan

  Enerji Uzman Yardımcısı Grup Başkanı  Daire Başkanı  Başkan

  Avukat   Grup Başkanı  Daire Başkanı  Başkan

  Kurul Danışmanı   Başkan

  Basın ve Halkla İ. Danışmanı Başkan

  Özel Büro Müdürü Başkan

  Özel Büro Müdür Yardımcısı Özel Büro Müdürü  Başkan

  Özel Büro Müd.de Gör. Diğer Per. Özel Büro Müdür Yrd.   Özel Büro Müdürü  Başkan

  Daire Baş.da Görevli Diğer Per. Grup Başkanı  Grup Koordinatörü  Daire Başkanı

  Savunma Uzmanı Başkan

  Savunma Uzmanlığında Görevli Per. Savunma Uzmanı Başkan

  İrtibat Büro Müdürü Başkan

  İrtibat Büro Müd.de Görevli Per. İrtibat Büro Müdürü Başkan

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100