Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2089 SAYILI ÇIRAK-KALFA VE USTALIK KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN ÇIRAKLARA AİT PRİMLERİN HESAPLANMASI USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  2089 SAYILI ÇIRAK-KALFA VE USTALIK KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN ÇIRAKLARA AİT PRİMLERİN HESAPLANMASI USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

  Resmi Gazete Tarihi: 06/02/1979

  Resmi Gazete Sayısı: 16542

  Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç :

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, aday çırak, çırak ile işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ait sigorta primlerinin hesaplanması ve ödenmesinde uyulacak esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam :

  Madde 2 - 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 25 inci maddesinin uygulanmasını temin etmek üzere düzenlenen bu yönetmelik, aday çırak, çırak ile işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencileri kapsar.

  Tanımlar:

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

  "Bakanlık", Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını;

  "Aday Çırak", İlkokul mezunu olup çıraklığa başlama yaşına gelmemiş ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;

  "Çırak", en az ilkokul mezunu, onüç yaşını doldurmuş olan ve çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları, iş içerisinde geliştirilen kişiyi;

  "Öğrenci", işletmelerde beceri eğitimi gören meslek ve teknik lise öğrencilerini;

  "İşletmelerde meslek eğitimi", mesleki ve teknik öğretim kurumu öğrencilerinin beceri eğitimlerinin işletmelerde, teorik eğitimlerinin ise mesleki ve teknik eğitim kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim merkezlerinde yapılan eğitim uygulamalarını;

  İKİNCİ BÖLÜM : Hastalık Sigortası Primlerinin Hesaplanması :

  Madde 4 - Hastalık sigortası priminin, 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değiştirilen 73.maddesinin (B) fıkrasında belirtildiği şekilde, çırağın kazancının %4'ü olarak %2'si sigortalı, %2 işveren hissesi olmak üzere hesaplanır.

  Madde 5 - 506 sayılı Kanunda çıraklar için ödenecek hastalık sigortası primi oranının %4 olarak belirtilmiş olması ve çıraklar hakkında bu Kanunun 35 inci madde hükümleri uygulanmayacağı cihetle hastalık sigortasından sadece çırakların kendisi yararlanır.

  Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Yönetmeliği Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100