Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ZAMANI İLE FEVKALADE HALLERDE ÖDENECEK FAZLA MESAİ ÜCRETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ZAMANI İLE FEVKALADE HALLERDE ÖDENECEK FAZLA MESAİ ÜCRETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 19/10/1966

    Resmi Gazete Sayısı: 12430

    İçişleri Bakanlığından:

    Madde 1 - 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 4 üncü maddesi bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

    Madde 2 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.

    Bu saatlerin tespiti; Bekçi teşkilatının meslek amirlerinin mütalaası alınarak mülkiye amirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

    Bekçi teşkilatı mensupları her iki ayda bir değişecek olan bu çalışma saatleri dahilinde akşamları göreve başlar ve sabahları ayrılırlar.

    Bekçi teşkilatı mesleki amirleri çalışma saatlerinde yapılan değişikliği, çalışma saatlerinin değişeceği günden evvel teşkilat mensuplarına imza karşılığında duyururlar.

    Madde 3 - Vali veya kaymakamlar;

    a) Güvenlik veya kamu düzenini sarsacak olaylar sırasında ve eldeki genel zabıtanın yeterli olmadığı hallerde,

    b) Zelzele, yangın, su baskını gibi genel hayata müessir olaylar vukuunda,

    Bekçi teşkilatı mensuplarını gündüz de çalıştırabilirler.

    Madde 4 - Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade halin tespiti vali veya kaymakamın takdirine bağlıdır.

    Madde 5 - Gündüz çalıştırılanlara fazla mesai ücreti verilir.

    Madde 6 - Fazla mesai için beher saat üzerinden verilecek ücretin miktarı İl Genel Meclisleri tarafından tespit olunur.

    Fazla mesai için verilecek ücretler İl Genel Meclislerince her yıl Bekçi Teşkilatı Bütçesine konur.

    Madde 7 - Fazla mesai ücretleri ay sonlarında aylık ücretlerle birlikte aynı bordro içinde gösterilmek suretiyle ödenir.

    Madde 8 - Gündüz çalıştırılmasına lüzum görülen bekçilerin, olağanüstü halin bitişi ile birlikte bu çalışmalarına son verilir.

    Madde 9 - Gündüz fazla mesai yapan bekçilerin o gece için ne şekilde vazife görecekleri hangi saatte göreve başlayacakları mesleki amirliklerce ayrıca tespit edilir.

    Madde 10 - 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 22 nci maddesi gereğince düzenlenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100