Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KIYAFET VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KIYAFET VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 15/11/1966

    Resmi Gazete Sayısı: 12452

    İçişleri Bakanlığından:

    Madde 1 - (Değişik madde: 11/09/1970 - 13606 s. R.G./Yön.)

    Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı hizmetlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak, görevi daha tesirli ve verimli kılmak ve teşkilatı denetleme hizmetlerini yürütmek ve bir merkezden takip ve murakabesini mümkün kılmak için taşıt, telsiz, televizyon alıcı ve verici cihazları ve lüzumlu diğer araç ve gereçlerin satın alınması, bakımı ve muhafazası ile bu teşkilat mensuplarının kıyafet ve teçhizat ve silahlarının standardı ve bunların kullanılması, giyilmesi ve taşınması hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - Kıyafet intizamı ile ilgili başlıca hususlar şunlardır:

    a) Resmi elbise üzerine palaska kemeri takılmadan bina içinde ve dışında dolaşılmaz.

    b) Ceket ve palto düğmeleri daima ilikli bulunur.

    c) Bina dışında resmi elbise ile şapka giyilmesi mecburidir.

    d) Elbise, gömlek ve kravat daima temiz tutulur, sökük ve yırtık bulunmaz.

    e) İşaretler ve teçhizat bu Yönetmelikte gösterilen şekillere uygun olarak takılır ve taşınır.

    Madde 3 - Verilen giyecek eşyasının iyi kullanılması mecburidir.

    Tabancalar her çeşit atış sonunda temizlenir ve yağlanır.

    Karakol amirleri veya görevlendirdikleri memurlar tarafından her hafta tabanca kontrolü yapılır.

    Madde 4 - (Değişik: 15/11/1979 - 16810 s. R.G./Yön.) Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve bekçi adayları görevli oldukları sırada resmi elbiselerini giymek zorundadırlar. Bunlar izinli oldukları zamanlarda sivil elbise giyerler.

    Bekçi ve bekçi adaylarından; görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan geçici olarak görevden çıkarılan veya maaşsız izine ayrılanlar tabanca taşıyamazlar.

    Bu duruma giren Çarşı ve mahalle Bekçileri ve bekçi adayları tabancalarını ve mermilerini kadrolarında ilgili birim amirine, çalıştığı kadro dışında ise, tabanca almaya yetkili birim amirine teslim etmeleri ve amirlerin de teslim almaları zorunludur. teslim etme ve alma işlemi üç nüsha olarak düzenlenecek tutanakla saptanır. Bir nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshaları da tabanca ile ilgili işlemlerle birlikte gerekli birimlere gönderilir.

    İzin veya istirahat gibi görevden ayrılmayı gerektiren diğer hallerde, taşımakta oldukları resmi tabancalar bu personel üzerinde bırakılır.

    Ancak; tutum ve davranışları, izinli veya istirahatli oldukları sırada üzerlerinde tabanca taşımalarını sakıncalı hale sokacağı kanısına varılan çarşı ve mahalle bekçileri ve adayların tabancaları; illerde o ildeki mesleki birim amirinin önerisi üzerine, en üst mesleki amirinin emriyle; ilçelerde, ilçedeki mesleki birim amirinin önerisi ve ilçe mülki amirinin emriyle alınır. Bu bekçiler tabancaları alınmadan izin ve istirahate çıkamaz ve çıkarılamazlar.

    Madde 5 - (Değişik: 15/03/1984 - 18342 s. R.G./Yön.) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalıştırılan çarşı ve mahalle bekçileri, Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre, emniyet hizmetleri sınıfına dahil bulunan ve resmi kıyafet taşıyan personel gibi giyecek yardımından faydalandırılırlar.

    Çarşı ve Mahalle Bekçilerine verilecek giyim eşyası ve kullanma süreleri hakkında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin (Üçüncü Bölüm) ünde yer alan hükümler aynen uygulanır.

    Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri göz önüne alınarak Valiliklerce belirlenir.

    Madde 6 - (Değişik madde: 25/12/1968 - 13084 s. R.G./Yön.)

    Kışlık elbise Sümerbank mamulü kahverengi şayak veya şerj kumaştan yazlık elbise Sümerbank mamulü kahverengi şerj kumaştan veya ketenden yapılır.

    Madde 7 - Ceket:

    A) Kışlık Ceket:

    Önü: 3-3,5 Cm. aralıklı iki ve koltuk altında da bir sason bulunur. Üzeri bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar.

    Ceket büyük boy 6 düğme ile iliklenir.

    Yakası: Kapalı, dik ve çift kopçalıdır. Devrik kısmının eni önde ve arkada 3-4 Cm. dir,

    Ceketin boyu: Kollar tabii olarak yana sarkıtıldığı zaman başparmağın birinci ve ikinci boğumları arasında olur. Kollar, kol boyu uzunluğunda ve 10 Cm. genişliğinde kol kapalıdır.

    Üst cepler: Dışarıdan ve ortası pililidir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir olukluk gösterir. Düğme küçük boydadır.

    Ceplerin boyu 16-18; eni, yukarıda 12-13 aşağıda 13-14 ve pili görünüşü dikişin genişliği 3,5 santimdir.

    Alt cep yoktur.

    Ceketin arkası; ortadan dikişli ve belden 4 Cm. aşağıdan başlamak üzere yırtmaçlıdır.

    Valilikçe kışlık ceketin, yazlık ceket şeklinde diktirilmesine de karar verilebilir.

    B) Yazlık ceket:

    Yaka hariç, diğer kısımları kışlık ceketin aynıdır.

    Yakası, üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan ibarettir. Üstü asıl yakanın genişliği 4-4,5 Cm. dir.

    Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzar.

    Ceket büyük boy 5 düğme ile iliklenir. Düğmeler beşinci palaskasının alt tarafına gelecek şekilde müsavi aralıklarla dikilir.

    Madde 8 - Pantolon:

    Zırhsız ve paçası dublesizdir. Belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı, vücuda uygun bir bollukta olup buradan paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği 22-24 Cm. dir. Boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Pantolon arka ve yan cepleri içtendir. Arka cep kapaklıdır.

    Madde 9 - Gömlek ve kravat:

    A) Gömlek: Elbise rengine uygun daha açık renkte poplinden yapılır. Yakası spor biçimdedir. Ensede genişliği 3 Cm. dir. Uçlara doğru önden 5 Cm, kadar genişler. Yaka uçları düz ve sivri iki uç arasındaki açıklık 8 cm. dir.

    Gömleğin arkası düz robalıdır. Arkada pili yoktur. Önde göğüste iki cebi vardır. gömleğin önü aşağıya kadar sağa yedi düğme ile iliklenecek şekilde açıktır. Etekleri pantolonun içine sokulur. Kollarda kol kapakları 6-7 Cm. eninde spor biçiminde ve çift düğmelidir. kol kapaklarının kenarı köşelidir. Cep kapaklarının genişliği 14-16, yan genişliği 4-5 Cm. ve cebin derinliği 16-18 Cm. dir. Cepler pilisizdir. Gömleğin düğmeleri 1,5-2 Cm. çapında düz beyaz renkte ve madenidir.

    Gömleğin ön kenarları dikişsizdir. Cepler, yaka kenarları ve etekler tek sıra dikişlidir. Omuz başı, kollar, çift yanları çift sıra dikişlidir.

    B) Kravat:

    Koyu kahverengi kumaştan ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantolonun içine girecek kadar uzundur.

    Madde 10 - Ceket ve palto düğmeleri:

    Bu düğmeler beyaz renkte ve madeni olup bombesizdir.

    A) Büyük boy düğmeler: 2,5 cm. çapındadır. Yazlık ve kışlık ceketin önü ile pantolonun ön kısmına ve arka tokasına dikilir.

    B) Küçük boy düğmeler: 1,5-2 cm. çapındadır. Kışlık ve yazlık ceketlerin göğüs cepleri ve kol kapaklarına dikilir.

    Madde 11 - Şapka:

    Elbise kumaşından yapılır. Önde siperliği sert ve elbise kumaşındadır. Siperlikle üst kenar arasında 4 cm. eninde siyah renkte bir kuşak bulunur.

    Madde 12 - Palto:

    Gocuk şeklinde, kurvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş büyük boy üçer düğmelidir.

    Boyu diz kapaklarından, 4 cm. yukarıda, cepleri içten cep kapakları yandan ve paltoya dikili arkası yırtmaçlıdır. Dış kenar dikişleriyle yaka, cep ve kol kapakları çift dikişlidir.

    Madde 13 - Meşin ceket:

    Kollar reğlan olarak oturtulmuş, önden üç düğmeli, cepler yandan gizli, bel kuşaklı, etek normal ceket boyunda, içi kürklü, yaka kahverengi kürklüdür. Göğüs cepleri yoktur.

    Madde 14 - Yağmurluk:

    Yaka ceket yakası biçiminde olup önden gizli olarak dört düğmelidir. Kollar reğlan biçiminde bel kuşaksız cepler yan ve gizli, etek uzundur.

    Madde 15 - Eldiven:

    Beş parmaklıdır. Desensiz ve koyu renkli yündendir.

    Madde 16 - İskarpin:

    Siyah renktedir. Ön kısmı maskaratlı ve bombelidir. Arka kısmından öne doğru gelen parçaların önden bağlanması için iki taraflı beşer deliği bulunur. Ökçesi lastik veya köseledir.

    Fotin: Uzun konçludur. Siyah renktedir. Maskaratları düz, uçları orta yuvarlaklıktadır. Ayakkabı, iskarpin biçiminde de olabilir.

    Madde 17 - Elbise işaretleri:

    A) Şapka işaretleri:

    Ortasında (B) harfi bulunan kokart şapkasının ön tarafına takılır.

    B) Ceket işaretleri:

    Sol göğüste ve cep kapağının üst kenarının iki santimetre üstünde ve ortasına gelecek şekilde (B) kokartı ve kokartın altında yaka numarası takılır.

    Sağ kol kapağı üzerinde beyaz sırma ile işlenmiş 0,5 cm. genişliğinde ve 2 cm. uzunluğunda kıdem işareti bulunur.

    Bekçi adaylarında kıdem işareti bulunmaz.

    Gömlek vazife görüldüğü zamanlarda ceketlere konulan işaretler gömleklere takılır.

    Madde 18 - Palto ve şapkaya konulacak kokart ve işaretler demirbaş olarak verilir.

    Madde 19 - Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanı ilçelerde kaymakam, il merkezlerinde valilik tarafından belirtilir.

    Madde 20 - Bekçi ve bekçi adaylarına, lüzum ve ihtiyaca göre, palaska kemeri, tabanca, tabanca kılıfı, 14'den aşağı olmamak üzere fişek iki şarjör, bir dilsiz düdük tahta veya elastiki maddelerden yapılmış çomak, (Cop) demirbaş olarak verilir.

    Lüzumu halinde yukarıdaki fıkrada yazılı olanlardan başka diğer ateşli silahlar ve teçhizat da verilebilir.

    Madde 21 - Palaska kemeri 5 cm. genişliğindedir: siyah deriden yapılır. Ucunda (Bekçi) ibaresi yazılı madeni toka bulunur. Palaska ceket üzerine, diğer hallerde pantolon üzerine kuşanılır.

    Madde 22 - Tabanca, palaska kemeri renginden yapılmış ve kemerin sağ tarafında tokadan 8 cm. mesafede takılı bir kılıf içinde taşınır.

    Madde 23 - Teslim olunan eşya ve teçhizatın tahsis ve kullanma süresi içinde iyi bir şekilde kullanılmasından bekçiler sorumlu olup, zayi ettikleri veya ziyanına sebebiyet verdikleri yahut miadından evvel yıprattıkları takdirde maliyet bedeli aylıklarından kesilmek veya diğer kanuni yollarla tanzim ettirilmek suretiyle ödettirileceği gibi, haklarında disiplin kovuşturması da yapılır.

    Madde 24 - Bekçi Teşkilatından her ne suretle olursa olsun ayrılanlar kendilerine verilmiş olan resmi giyecek eşyasını aynen iade etmek zorundadırlar. İade etmeyenlerden miadı nispetinde tazmin ettirilir. Yaş haddi sebebiyle ayrılanlardan bu eşya istenmez.

    Demirbaş olarak verilen teçhizat, kokart ve işaretler tamamen geri alınır.

    Madde 25 - (Değişik: 07/09/1983 - 18158 s. R.G./Yön.) Bekçi ve bekçi adaylarına 20. madde gereğince demirbaş olarak verilecek tabancanın, Kırıkkale yapısı Walter tipinde 9 milimetre çapında, yarı otomatik tabancalardan olması şarttır.

    Teşkilat mensuplarına verilen tabancalar muhtelif tipte ise, ihtiyaca göre, beş yıl içinde bütçeye konularak tahsisat ile diğer tabancaların birinci fıkrada yazılı tipe uygunluğu sağlanır.

    Madde 26 - (Değişik madde: 11/09/1970 - 13660 s. R.G./Yön.)

    Bekçi teşkilatı mensuplarına ait taşıt, telsiz, televizyon alıcı ve verici cihazları ile diğer lüzumlu gereç, kıyafet ve teçhizat masrafları 25/07/1967 gün ve 920 sayılı kanuna göre Devletçe İl Özel İdarelerine verilmekte olan ödenek karşılığı tanzim edilen Özel İdare Bütçesine Ek Bütçe Bütçesinden ödenir.

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 11/09/1970 - 13660 s. R.G./Yön.)

    Bu Yönetmelik hükümleri gereğince 237 sayılı Taşıt Kanunu esaslarına göre alınacak taşıtları ile bekçi teşkilatı için alınmasına lüzum görülecek telsiz, televizyon alıcı ve verici cihazları ile diğer gereçlere bekçi hizmetleri dışında bir işte kullanılamaz.

    Ek Madde 2 - (Değişik madde: 11/09/1970 - 13660 s. R.G./Yön.)

    Bekçi teşkilatı için alınacak telsiz, televizyon alıcı ve verici cihazları ile diğer gereçlerin standardı ve hizmet içindeki kullanılış şekilleri, bu teşkilatın özelliklerine göre Valiliklerce tespit edilir.

    Ek Madde 3 - (Değişik madde: 11/09/1970 - 13660 s. R.G./Yön.)

    Bekçi teşkilatına ait taşıt, telsiz, televizyon alıcı ve verici cihazları ile diğer gereçlerin bakım ve muhafazasında, Emniyet Teşkilatına ait araç ve gereçlerin tabi olduğu hükümler uygulanır.

    Madde 27 - 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 44 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 28 - Bu yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100