Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİV-HAN MADEN DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONELİNİN SİCİL RAPORLARINI DOLDURMAYA YETKİLİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    DİV-HAN MADEN DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONELİNİN SİCİL RAPORLARINI DOLDURMAYA YETKİLİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    DİV-HAN MADEN DİVRİĞİ-HEKİMHAN MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONELİNİN SİCİL RAPORLARINI DOLDURMAYA YETKİLİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 16/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25318

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde görevli Devlet memurlarının sicil raporlarını doldurmaya yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen Devlet memurları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük: Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni,

    b) Genel Müdür: Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürünü,

    c) Merkez Teşkilatı: Merkezdeki diğer birimler de dahil Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük merkezini,

    d) Taşra Teşkilatı: Hekimhan İşletme Müdürlüğünü,

    e) Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

    f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    ifade eder.

    Sicil Amirleri

    Madde 5 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci derece sicil amirleri Ek-1 sayılı listede gösterilmiştir.

    Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 6 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 7 - Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporlarını Doldurmaya Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    ** EK - 1 için R.G. bakınız.**

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100