Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 22/05/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25822

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra Teşkilatında görev yapan memurların sicil raporlarını doldurmaya yetkili; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri merkez teşkilatı için (Ek-1) ve taşra teşkilatı için (Ek-2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

  Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 6 - 6/4/2001 tarihli ve 24365 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Ekler "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100