Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 09/02/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26075

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Sicil amirleri

  Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri Ek-1'deki cetvelde gösterilmiştir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100