Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 21/10/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26327

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı personelinin sicil amirlerini belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Sicil amirleri

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin Ek-1 inde gösterilmiştir.

   Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 6 - (1) 29/7/1998 tarihli ve 23417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100