Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Başbakanlık Merkez Teşkilatı Ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

  Başbakanlıktan:

  Resmi Gazete Tarihi : 11/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26490

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli Devlet memurları için yetkili disiplin kurulları ile disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Disiplin amirleri

   Madde 4 - (1) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli memurların disiplin ve üst disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

   (2) Başbakan ve Başbakanlık Müsteşarı; Kurumdaki tüm personelin disiplin amiridir.

   (3) Müsteşar Yardımcıları; kendilerine bağlı birimlerin her kademedeki personelinin disiplin amiridir.

   Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu

   Madde 5 - (1) Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nde görevli personelin, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere; Başbakanlıkta Başbakanın onayı ile iki yıllık süre için Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

   Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 6 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

   Yürürlük

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

  Ekleri pdf. formatında görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100