Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 05/04/2008

  Resmi Gazete Sayısı : 26838

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez birimlerinde görev yapan memurları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan:

   a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

   b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

   c) "Disiplin amiri" deyimi, bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini

   ifade eder.

   Disiplin amirleri

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1'inde gösterilmiştir.

   Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

   Madde 6 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 7 - (1) 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

  Ekini görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100