Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > ������������������������ ve Sosyal G������������venlik Sorunlar������������
 
Maaş alacağında zamanaşımı süresi nedir?

2 sene önce özel bir iş yerinde çalışıyordum. İçerde kalan son maaşım vardı onu istedim bana 2.5 sene olduğunu ve zaman aşımına uğradığını söylediler.

İş kanuna göre zaman aşımı ne kadardır?

Kimden:SERDAR AKKAN Tarih:07.03.2002
 
YANITLAR
HOCAM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
Yanıtlayan:SERDAR AKKAN | Tarih:14.3.2002
Okumaktan sıkılmazsanız size biraz ayrıntılı bilgi vermek isterim: İş Kanununun 26. maddesine göre ücret, "en geç ayda bir ödenir" Böylece ücretinden başka geçim kaynağı bulunmadığı varsayılan işçinin, bir aylık dönemden daha uzun bir süre bu gelirinden mahrum kalması önlenmiş olmaktadır. Ücret ödeme süresi, hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle bir haftaya kadar indirilebilir (İş K.m.26/3). İş hayatında yerleşik uygulama işçilerin çalıştıktan sonra ücretlerini alması şeklindedir. Ancak ücret ödeme zamanı gelmeden paraya ihtiyacı olan işçinin, işvereni zarar ve sıkıntıya sokmamak şartıyla, çalıştığı sürenin karşılığı ücret miktarını "avans" olarak talep etme hakkı vardır (BK.m.327). Diğer taraftan hizmet sözleşmesi sona eren işçiye, ücret ödeme zamanı beklenmeden, ücreti ile sözleşme veya kanundan doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tamamı işveren tarafından ödenmesi gerekir (İş K.m.26/5). İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula (ücret hesap pusulası) vermek veya işçinin yanında bulunan deftere ücretle ilgili bu hesapları yine imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır (İş K.m.30). Bu pusula veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir (İş K.m.30/2). Yüzde usulü ücret uygulanan işyerlerinde ise, ücret ödemelerinin belgelendirilmesi İş K.m.48`e göre yapılır. Bu madde hükmüne göre, ?Hesap pusulalarına yüzde eklenmesi suretiyle müşterilerden alınan paraları işveren ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından sayfaları mühürlenmiş ve numaralanmış, son sayfasına tasdik şerhi konulmuş bulunan bir deftere günü gününe işlemekle ödevlidir". Ücret alacakları, alacağın doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlayan beş yıllık zaman aşımı süresine tabidir (BK.m.126/bent 3). Bu süre içerinde takip ve dava edilmeyen işçi ücret alacakları, işveren yönünden "eksik borç" niteliğine dönüşür. Yani işveren, zamanaşımına uğramış işçi borcunu ödeyebileceği gibi, zamanaşımı defi`ni ileri sürerek ödemeyebilir de. Hizmet sözleşmesinden doğan ücret alacakları dışındaki diğer alacaklar ve kıdem tazminatı ise on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. İşçinin çalışmaya devam ediyor olması zamanaşımını durdurmaz. Sadece İş Kanunu kapsamı içerisinde bulunmayan, ev hizmetlerinde çalışanların ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresi, çalışma süresince işlemez, durur. Bunların ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması için hizmet sözleşmelerinin sona ermesi gerekir (BK.m.132/bent 4). Selamlar ve kolaylıklar dilerim. Yrd.Doç.Dr.Yahya DERYAL KTÜ-İİBF Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, Trabzon
Yanıtlayan:Yahya DERYAL | Tarih:9.3.2002
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100