Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Hukuki Payla������������������������m
 
Derdest davada Hukuki Mütalaa sunulması uygunmudur?
Bir alacak davasında, taraflarından birinin ücret karşılığı uzman bir bilirkişiye hazırlatıp dosyaya sunduğu ve dava dosyasının değerlendirilmesine yönelik bir hukuki mütalaanın delil olarak değeri nedir? Bu tür bir mütalaa, AY.m.138 anlamında yargılama yetkisine yönelik bir müdahale sayılabilir mi?
Kimden:Yahya DERYAL Tarih:27.03.2002
 
YANITLAR
Sayın Yahya Deryal, avukatların görevi savunmak, hak aramak, hakkın yerine getirilmesine aracılık etmek, yargılama esnasında mahkemeye yardımcı olarak meselenin çözümüne yardımcı olmaktır.
 
Hakim ancak hukuki bilgisi ile çözemeyeceği meselelerde bilirkişiye başvurur. Yani ihtiyaç duyduğunda bilirkişiye gider.
 
Oysa somut olayda (her ne kadar davanın içeriğini bilmesem de)hakim ihtiyaç duymadan, bilirkişi talebi olmadığı halde dosyaya, üstelik ücret karşılığında hazırlattırılan mütalaa sunulmuştur. Eğer bir doktrinel görüş sunulmuş olsa idi kanaatimce durum farklı olurdu. Somut olayda sırf o olaya özel olarak, talep olmadan bir mütalaa hazırlanmıştır.
Yanıtlayan:Av.Hakan ORHAN | Tarih:28.3.2002
1.Özellikle 'taraflarca hazırlama ilkesi'nin geçerli olduğu medeni yargılama hukuku konularında, somut olay üzerinde derinleşen bir bilimsel incelemenin avukat marifetiyle dosyaya sunulmasnda ne sakınca bulunabilir?
 
2. MK.m.1/III gereği, hukuki uyuşmazlıkları çözen hakimin bilimsel görüşlerden (ilmi içtihatlar) yararlanması ona bir görev olarak yüklendiği halde, hukuki mütalaadan yaralanmasına neden karşı çıkılsın?
 
3. Avukatlarca dava konusu somut olaya ilişkin hukuki değerlendirmeler, yargılama yetkisine bir müdahale sayılmıyor da, bilimsel bir değerlendirme içeren hukuki müdahale neden bir 'telkin' ve 'tavsiye' hatta 'müdahale' sayılıyor? Yani, hukuki mütalaanın altındaki imza kaldırılıp davanın avukatı tarafından imzalanan bir görüş müdahala olmaktan çıkmış olur mu?
 
4. Özellikle karşı tarafın, varlığına veya içeriğine itiraz etmediği hatta kısmen veya tamamen kabul ettiği bir hukuki mütalaaya, hakimin hangi gerekçe ile karşı çıkması sözkonusu olabilir?
 
5. Bilirkişi raporları da hukuki mütalaalar da, hakimi bağlayıcı olmadığına ve duruşma süreci içinde kıyasıya eleştirilebileceğine hatta aksine bir başka mütalaa ile çürütülebileceğine göre, dava konusu olayı bilimsel açıdan inceleyen bir görüşün dava dosyası içinde bulunmasının ne zararı bulunabilir?
 
6. 'Yaşayan' somut bir örnek olarak, emekli ticaret hukuku profesörlerinden Ö. Teoman'ın 9 cilt halinde yayımlanmış hukuki mütalaarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yanıtlayan:Yahya DERYAL | Tarih:28.3.2002
Taraflardan birinin kendiliğinden böyle bir mütalaa hazırlatıp mahkemeye sunması kanaatimce usule aykırıdır. Taraflar ve mahkeme her zaman doktrin ve içtihatlardan yararlanabilir, doktrinden dilekçelerinde bahsedebilir. Hatta ihtiyaç duyduğu bir konuda, dilekçesini hazırlarkan hukuki mütalaa alıp dilekçesini yazabilir. Ama bunun dışında aldığı mütalaayı mahkemeye sunması uygun değildir.
 
Bu durum bilirkişi kavramına da ters düşer. Bilindiği üzere hakim ihtiyaç duyduğu konularda bilirkişiye başvurabilir. Mahkeme bu yola gitmeden taraflardan birinin böyle bir mütalaayı sunmasının Anayasa 138. maddesine aykırı olduğu söylenebilir.
 
Kısacası taraflardan biri mütalaadan kendisi yararlanabilir ama dosyaya sunamaz.
 
Böyle bir mütalaa delil olarak kabul edilemez.
Yanıtlayan:Av.Hakan ORHAN | Tarih:28.3.2002
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100