Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Avukatl������������k Hukuku-Meslek Sorunlar������������
 
Avukatların üzerinin aranması yasal mı?
Avukatlar kamu kurumlarına girerlerken güvenlik nedeniyle metal dedektörden geçmeli mi? Çantaları açılıp bakılmalı mı? Bu tedbirler Avukatlık Kanununun 58 maddesine aykırılık teşkil eder mi?
Kimden:fatma Tarih:04.06.2002
 
YANITLAR
Bu konudaki 2002 tarihli Adalet Bakanlığı genelgesi :
 
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI : B030HİG000000-8 ANKARA

KONU :Avukatların aranması ..../..../2002

????.. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 19.11.2002 tarih ve 1154 sayılı yazınız.

4667 sayılı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. maddesinin birinci fıkrasında yer alan düzenlemenin, avukatların üzerlerinin aranmaması konusunda mutlak bir muafiyet sağlayıp sağlamadığı, bu muafiyetin adli arama ile birlikte önleyici aramayı kapsayıp kapsamadığı ve özel veya kamu kuruluşlarınca bina girişlerinde yapılan aramalarda muafiyet sağlayıp sağlamadığı hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesine dair ilgi yazınız ve konu incelendi.

Bilindiği üzere;

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanun ile değişik 58.maddesi "Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı" kenar başlığı altında düzenlenmiş ve "Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığı'nın vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamaz.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun duruşmanın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanmayacağı gibi, haklarında hafif hapis veya hafif para cezası da verilemez."

Hükmünü içermektedir.

Bu düzenleme esas itibariyle suç işlediği iddia edilen avukat hakkında soruşturmayı yapacak merci ve soruşturmanın hangi usul izlenerek yapılacağına ilişkin genel bir çerçeve çizmekte olup, maddenin genel amacı göz önüne alındığında bu düzenlemenin adli aramaları kapsadığı ve adli aramalar yönünden Avukatların yazıhaneleri ve konutlarının aranmasını belli bir usule tabi tuttuğu ve ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatların üzerlerinin aranamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle; sözü edilen maddede yer alan muafiyetin avukatlara genel bir arama muafiyeti sağlamayıp, sadece adli arama yönünden arama muafiyeti sağladığı,

Önleyici arama yönünden avukatların diğer kanunlarda yer alan genel düzenlemelere tabi oldukları,

Avukatların kamu veya özel bir kuruma avukatlık mesleği ile ilgili olmayan bir işin takibi için girmeleri sırasında bu kurum ve kuruluşların kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla yaptıkları önleyici aramadan konu ile ilgili diğer kanunlardaki düzenlemelere uygun olarak yapılmak kaydıyla muaf olmadıkları,
Düşünülmektedir.
Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:21.05.2008
Avukatlık mesleği ile ilintili bir durumdaki avukatın üzerinin aranması için hakim kararı gerekmektedir. Avukatlık Kanunu madde 58 uyarınca, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hakim kararına gerek yoktur. Avukatın mesleği ile ilintili olduğu iddiası ile, görüntüsü arasında önemli bir çelişki olması durumunda, önleme araması yapılması mümkündür. Bu durumda aramayı yapan kolluk görevlisinin hukuka uygun davrandığının kabulü gerekmektedir. Avukatın beyanı ile görüntüsü arasında çelişki olmakla beraber, kolluk görevlisi avukatın mesleği ile ilintili bir durumda bulunmadığından emin değilse, Avukatlık Kanunu madde 2 uyarınca yargının kurucu unsuru olan, aynı kanunun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti yürüten avukatın beyanını esas alacak ve arama yapmayacaktır. 1 Nisan 2005?ten sonra hukuka aykırı şekilde avukatın üzerini arayan kamu görevlisi hakkında, TCK 120. maddesi uyarınca kamu davası açılması gerekecektir. Mağdur avukat ayrıca hukuk mahkemesine başvurarak manevi ve varsa maddi zararlarının tazminini de talep edebilecektir.
 
"Avukatın Üzerinin Aranması Sorunu Ve Avukat Vuraldoğan Davası" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Kemal Vuraldoğan'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:21.05.2008
Dedektörden geçmenin herhangi bir sorun yaratmayacağı ortada. Ancak, özellikle cezaevlerine girişte görevliler bu dedektör işinin de suyunu çıkartmış durumdalar.üst ve çanta aramasının ise hiçbir dayanağı yoktur; böylesi bir uygulamaya şiddetle karşı koymanız ve görevli hakkıda şikâyette bulunmanız gerekiyor. hoşçakalın.
Yanıtlayan:orhan tekinsoy | Tarih:7.8.2002
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100