Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Banka ve Kredi Sorunlar������������
 
Bankada Güvenlik Görevlisi Zorunluluğu
Bir banka şubesinin
1. Güvenlik görevlisi istihdam etme zorunluluğu
2. Kaç adet bulundurması gerektiği
3. Para nakillerinde güvenlik görevlisinin bulundurulması zorunluluğu

ile ilgili kanun/yönetmelik/mevzuat arıyorum. İnternette arama yaptım, emniyet müdürlüklerini aradım ama bir türlü kanuna dayalı tatmin edici bir cevap alamadım.

Kimden:Hakan Öztürk Tarih:28.08.2008
 
YANITLAR
Konu hakkında 5188 sayılı kanuna ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe bakabilirsiniz.
 
Ama bir sayı olduğunu düşünmüyorum. Hizmetin görülmesine yetecek kadar olmalıdır.
Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:29.08.2008

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.05.1.EGM.0.11.08.01/4690-116525-                                                                                     03/07/2007

                                                                      

Konu   :Özel Güvenlik Hizmetleri                                                                                           

                                  

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı hizmetlerinin ifasında bir takım tereddütlerle karşılaşıldığı ve illerimizde birbirinden bağımsız uygulamalar yapıldığı Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan                                anlaşılmış olup, söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla, para ve değerli eşya nakli konusunda aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir:

1-Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlarla ilgili olarak, 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi ?Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.  ?özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.? hükmü ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 27?nci maddesi ?Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan ?Silah Bulundurma Kayıt Defteri?ne işlenir.

Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan ?Silah Demirbaş Defteri?ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8?de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı ?Devir Teslim ve Rapor Defteri?ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.? hükmünce, maddede belirtilen hizmetlerin ifasında kullanılacak silahlar özel güvenlik görevlilerine değil özel güvenlik şirketlerine tahsis edilmekte ve şirketler demirbaşlarına kaydetmek suretiyle silahları görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerine kullandırmaktadırlar. Bu nedenle görev esnasında kullanılacak silahlar Devir Teslim ve Rapor Defteri?ne imza karşılığında görevli her özel güvenlik görevlisine kullandırılabildiğinden, silahlar özel güvenlik görevlilerine zimmetlenmeyecek, aynı doğrultuda araç başına silah kadrosu verilmeyecektir. 

2-Para ve değerli eşya naklinin kurum/kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine gördürülebildiği de göz önünde bulundurulduğunda, ilgili kurum/kuruluş ya da özel güvenlik şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Aynı doğrultuda kurum/kuruluş ya da şirket uhdesine 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi gereğince silah kadrosu da verilebilecektir.

3-Nakillerde kullanılan zırhlı araçların, nakli yapılan kıymetin teslim edileceği/teslim alınacağı ilgili yerin önünde trafik akışını zafiyete uğratmayacak şekilde makul bir süre (5-10 dakika) bekleme yapmasına müsaade edilecektir.

4-Görev belgelerinin bir yıllık süreyi aşmayacak şekilde, görevlendirilen personelin kullanacağı/kullanabileceği alternatif silah ve araçlara ait bilgileri de içerecek şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Konu hakkında gereken hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa TEKMEN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:29.08.2008
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100