Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Giderler için müvekkilden avans isteme - Müvekkile hesap ve bilgi verme

T. 12.9.2003
E. 2003/129
K. 2003/249

Giderler için müvekkilden avans isteme
Müvekkile hesap ve bilgi verme

(Av.K.m. 34, 134; Av. Meslek Kuralları m.3, 42, 43)

Şikayetli avukat hakkında, şikayetçinin tazminat davası açması için şikayetliyi vekil tayin ettiği, tazminat davasının kazanıldığı tahsil için ilamın icraya konulduğu, tahsil olunan paranın bir kısmının şikayetçiye ödendiği, mahkeme ve icra dosya numaraları istendiği halde bilgi ve belge verilmediği, şikayetçi tarafından keşide olunan ihtarnameye de cevap verilmediği iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca, şikayetli avukatın (250.000.000 TL) para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Şikayetli avukatın tazminat davası açması için, şikayetçiden vekaletname aldığı, tazminat davasının şikayetçi lehine sonuçlandığı, ilamın icraya konulduğu, tahsil olunan paradan (3.150.000.000 TL) nin şikayetçiye ödendiği, şikayetçinin mahkeme ve icra takip dosyalarının esas numaralarını istediği ve Noter'den ihtarname keşide ettiği halde şikayetli avukatın bilgi ve belge vermekten çekindiği anlaşılmaktadır.

Avukatın işe başlamadan giderler için avans istemesi gerekir. Kendisine masraf ve vekalet ücreti ödenmediği gerekçesiyle müvekkiline yaptığı işler hakkında bilgi vermemesi düşünülemez. Avukatın işe başlamış olması halinde, işin sonunda elde olunan değerleri müvekkiline teslim etmesi ve elde edilen paradan ne miktarda masraf ve vekalet ücreti kestiğine dair hesap ve bilgi vermesi zorunludur.

Şikayetli avukatın dava açmadığı ve icra takibi yapmadığı, şikayetçiye cebinden para ödediğine ilişkin savunmasına itibar olunamaz.

Bu takdirde dahi şikayetli avukatın müvekkilini yanıltıcı beyanda bulunduğu avans almadan iş kabul ettiği sabit olmaktadır.

Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güveni sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütür.

Avukatlar yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak zorundadırlar.

Avukatların işe başlamadan giderler için avans istemeleri, müvekkil adına alınan para ve başka değerleri geciktirmeksizin duyurup müvekkile vermeleri gerekir.

Şikayetli avukatın eylemi, Avukatlık Yasası'nın 34 ve 134. TBB Meslek Kuralları'nın 3.maddesi ile 42 ve 43. maddelerine aykırı olduğundan disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede hukuksal isabetsizlik görülmemiş, sicil durumu ve Avukatlık Yasası'nın 136/2. maddesine göre bir öncekinden daha ağır ceza uygulandığı ve eylem ile tayin olunan ceza arasında adalete uygun bir dengenin sağlandığı gözetilerek daha ağır bir ceza verilmesine yönelik itirazın reddiyle kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddiyle, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun 250.000.000 TL para cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100