Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Bilgi Edinme Nedir?
Bilgi Edinme Hakkı Nedir?
24 Nisan 2004?te yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Yasası, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından talep ettiği bilgilere ulaşmasını sağlıyor.
 
Bilgi Edinme Hakkının Anayasal dayanakları; ?Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti? (m.26), ?Bilim ve Sanat Hürriyeti? (m.27), ?Basın Hürriyeti? (m.28), ?Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması? (m.40), ?Dilekçe Hakkı? (m.74) ve ?Yargı Yolu? (m.125) dur.
 
Herkes, Kanun ve ilgili yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlar, kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, kanunda ve ilgili yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bilgi edinme hakkının sınırları nelerdir?
Bilgi istenecek konuların devlet sırrı, özel hayatın gizliliği ve ülkenin ekonomik çıkarlarını olumsuz yönde etkileyecek konular olmaması gerekiyor.
Hangi Kurumlardan Bilgi İstenebilir?
Köy tüzel kişileri hariç, Türk İdare Teşkilatı içindeki kamu tüzel kişilerinin tamamı; T.C. Merkez Bankası ve İMKB, Kamu tüzel kişiliğini haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları, ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
Nasıl Başvurulur?
 
Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin açık kimliğini belli edecek şekilde ad ve soyadı, kimlik numarası, adres, şirket unvanı gibi hususları içeren dilekçe ile yapılır. Başvurular elektronik ortamda da yapılabilir.
 
Cevap süresi ne kadardır?
 
İdareler 15 gün içinde başvuruya yanıt vermek durumundadır.Başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi; başvuru içeriğinin birden fazla kurum veya kuruluşu ilgilendiriyor olması durumunda, 30 iş günü içinde yanıt verilir. Sürenin uzatılması gerekiyorsa durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 
Red Cevabına karşı itiraz ve yargı yolu
 
İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca- 60 gün içinde doğrudan idari yargıya başvurarak ?iptal davası? açabilir ve bilgi talebinin reddedilmesine ilişkin idari işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep edebilir. Bununla birlikte, başvuru reddedilirken  ?devlet sırrı? veya ?ülkenin ekonomik çıkarları?na ilişkin yasal sınırlamalar gerekçe gösterilmişse; başvuru sahibi yine doğrudan idari yargıya başvurabileceği gibi, isteğe bağlı olarak önce Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvurup red kararının kaldırılmasını talep edebilir. Kuruldan da istediği yönde karar çıkmadığı takdirde, bundan sonra yine idari yargıya başvurup iptal davası açabilir. Kurula başvurulması idari yargıya başvurma süresini durduracağından, önce itiraz yoluna gidilmesi başvuru sahibinin dava hakkından vazgeçmesine yol açmayacaktır. Reddedilmiş bilgi taleplerinin tamamı için doğrudan idari yargıya başvurulabileceği; Bilgi Edinme Kanununun 16 ve 17. maddeleri gerekçe gösterilerek reddedilen talepler için öngörülen Kurula itiraz yolunun ise zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hakkında bilgi almak için burayı tıklayınız.


SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100