Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

Başlık Ekleme Tarihi
Yazılı olur - Temyiz etmeme - Özen yükümlülüğü 10.05.2008
Meslektaşa hakaret - Meslektaşı tehdit 10.05.2008
İtiraz - TBB Disiplin Kurulu kararlarının kesinliği 10.05.2008
Meslek etiği - Avukatlık görevini kötüye kullanmak 10.05.2008
Mükerrer tahsilat 10.05.2008
Reklam Yasağı 10.05.2008
Reklam Yasağı 10.05.2008
Büro kurma zorunluluğu 10.05.2008
Reklam Yasağı 10.05.2008
Meslektaşa hakaret 09.05.2008
Avukatlık mesleği - Adi şirket ortaklığı - Mesleğin itibarı 09.05.2008
Meslektaşlar arası dayanışma - Özel yaşam alanını ifşa - Mesleğe güven 09.05.2008
Aynı kişiler vekili olarak, aynı konularda birden fazla mahkemeye müracaat. 09.05.2008
Meslektaşların karşılıklı hakareti - Mesleğin itibarını sarsmak 09.05.2008
Görevli memura hakaret ve müessir fiil 09.05.2008
Avukatın, hakimlik yapmış olduğu aynı yargı çevresinde dava takibi 09.05.2008
Borçlu olmayana icra takibi yapılması 09.05.2008
Vekaletten çekilmenin usulü 09.05.2008
Kayıtlı olunmayan baro yargı çevresinde avukatlık bürosu açılması 09.05.2008
TBB Disiplin Kurulu kararlarının kesinliği - İtiraz 09.05.2008
Yasal oranın üzerinde faiz talebi - Mesleğe güven 09.05.2008
Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler 09.05.2008
Müvekkilden alınan teminatın iade edilmemesi - Davanın ücretsiz alınması 09.05.2008
İkinci avukatlık bürosu - Aynı fiilden dolayı alınan önceki disiplin cezası 09.05.2008
Senette ismi ve imzası bulunmayan kişi hakkında icra takibi yapmak 09.05.2008
Avukatın icra takibine dahil edilmesi - Baroya bilgi verme yükümlülüğü 09.05.2008
Avukatın meslektaşının üzerini aratması - Avukatın bağımsızlığı 09.05.2008
Birlikte çalışan avukatlara ait web sayfası - Reklam yasağı 09.05.2008
Mesleğin itibarını zedeleme - Meslektaş hakkında onur kırıcı açıklama 09.05.2008
Avukatın özen yükümlülüğü - Görevin kötüye kullanılması 09.05.2008
İş sahibinin yazılı muvafakatinin alınmaması - Haktan vazgeçme 09.05.2008
Meslektaşa yönelik onur kırıcı ifade 09.05.2008
Avukat unvanı ile yazı yazma-Avukatın söz ve yazılarındaki üslup 09.05.2008
Giderler için müvekkilden avans isteme - Müvekkile hesap ve bilgi verme 09.05.2008
Müvekkil adına tahsilat 09.05.2008
Disiplin soruşturmasının kamu davasının sonuna kadar bekletilmesi 09.05.2008
Ücret anlaşmazlığı - Masraf avansı ve teminat hesabının müvekkile verilmemesi 08.05.2008
Hizmet nedeni ile emniyeti suistimal 08.05.2008
Vekilin mahkumiyet kararını temyiz etmemesi 08.05.2008
İcra takibine konu olan senetlerin vekilin bürosundaki katip tarafından tanzimi 08.05.2008
Borcun bir borçludan tahsili - Diğer borçlu aleyhine takibe devam 08.05.2008
Müvekkilin talimatı olmadan mahcuz malların satışını durdurma 08.05.2008
Müvekkili şikayet 08.05.2008
Cezaevine telefon ve sim kartı sokmak 08.05.2008
Meslektaşlar arası ilişki - Küçük düşürücü beyan 08.05.2008
Vekile teslim edilen deliller -Delillerin mahkemeye ibrazı 08.05.2008
Önceki müvekkil aleyhine icra takibi 08.05.2008
Önceki müvekkil aleyhine dava almak 08.05.2008
Müvekkil adına tahsilat - Müvekkile ödemede gecikme 08.05.2008
Hakimle münakaşa - Hakaret kastı 08.05.2008
Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil 08.05.2008
Tahsil edilen paranın müvekkile ödenmemesi 08.05.2008
Objektiflik - Savunma sınırlarının aşılması 08.05.2008
Meslektaşlar arası dayanışma - Davranış ile ceza arasında denge 08.05.2008
Disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması 08.05.2008
Reklam yasağı - Web sayfası 08.05.2008
Reklam yasağı - Bilgi verme hakkı 08.05.2008
Reklam yasağı - Kartvizit - Emekli Yüksek Hakim 08.05.2008
İşten yasaklama - Meslekten çıkarma 08.05.2008
İşten yasaklama - Şikayetlinin dinlenmesi şartı 08.05.2008
Meslektaşa hakaret - Meslektaşlar arası ilişkiler 08.05.2008
Stajyer Avukat - Hakaret 08.05.2008
Müvekkile ödeme yapılmaması - Hapis hakkı 07.05.2008
Duruşma tebligatı - Mazeret 07.05.2008
Şikayetçinin vazgeçmesi -Tahsil edilen paranın müvekkile ödenmemesi 07.05.2008
Tanık beyanına müdahale -Hakim ve savcılarla ilişkiler 07.05.2008
Müvekkil hakkında icra takibi 07.05.2008
Reklam yasağı - Web sayfası 07.05.2008
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100