Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Kayıtlı olunmayan baro yargı çevresinde avukatlık bürosu açılması

T. 26.12.2003
E. 2003/294
K. 2003/416

Kayıtlı olunmayan baro yargı çevresinde avukatlık bürosu açılması
Reklam yasağı
Cezanın tekerrüre esas alınması
İtiraz süresi

( Av. K. m. 136/2-3, 158; Av. Meslek Kuralları; TBB Reklam Yönetmeliği)

Kayseri Barosu Başkanlığı'nın 16.05.2003 tarihli dilekçesinde, şikayetli avukatın, ?Hakimlik görevini yaptığı Kayseri ilinden emekli olmasına rağmen yasal süre dolmadan Kayseri il merkezinde büro açarak avukatlık yaptığı, Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı olduğu halde anılan Baro yargı çevresinde büro açmadığı ve reklam yasağına uymadığı? ileri sürülerek ihbar ve şikayette bulunulması üzerine açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca her üç eylemde sabit görülerek üç kez kınama cezası tayin edilmiştir.

Karara şikayetli avukat ve Kayseri Barosu Başkanlığı itiraz etmişlerdir.

1) Baro Disiplin Kurulu kararının şikayetli avukata 01.07.2003 günü tebliğ edildiği PTT tebliğ mazbatasından anlaşılmıştır.

Tebliğ tarihine göre 30 günlük yasal itiraz süresi 31.07.2003 Perşembe günü çalışma saati bitiminde sona erdiği halde, aynı tarihi taşıyan itiraz dilekçesi posta ile Türkiye Barolar Birliğine gönderilmiş ve süre dolduktan sonra 04.08.2003 günü Birliğe ulaşarak (27795) gelen evrak numarası ile kaydedilmiştir.

Bu durum karşısında, itiraz dilekçesinin süre yönünden reddi gerekmiştir.

2) Kayseri Barosu Başkanlığı tarafından yapılan itirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Kayseri Barosu Başkanlığı Avukatlık Yasası'nın 136.maddesinin 2. ve 3. fıkralarına atıfta bulunarak, ?Şikayetlinin Baro Disiplin Kurulu kararında saptanan disiplin suçlarının herbiri için bir öncekinden daha ağır disiplin cezası verilmesi gerektiği? ni ileri sürmektedir.

Avukatlık Yasası'nın 136.maddesinin ikinci fıkrası ?beş yıllık dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır? hükmünü içermektedir. Ancak TBB Disiplin Kurulu'nun çok sayıda emsal kararlarında da belirtildiği gibi, bir cezanın tekerrüre esas alınması, o cezanın kesinleşmiş olması koşuluna bağlıdır. Başka bir deyişle, önceki disiplin cezası henüz kesinleşmeden yeni bir ceza verilmiş ise, 136.maddenin 2.fıkrasında belirtilen arttırımın uygulanması olanaksızdır.

İtiraz konusu olayda, tespit edilen eylemlerden herhangi biri için önceden verilmiş ve kesinleşmiş bir disiplin cezası mevcut olmadığından ve her üç eylem için de aynı kararda ceza tayin edildiğinden, cezaların her biri için öncekinden daha ağır ceza verilmesi düşünülemez.

Ancak, eylemi bir bütün olarak değerlendirmek zorunluluğu ve ayrı işlendiği kabul edilen eylemlerin tek amacı gerçekleştirmeye yönelik olması nedeniyle, Baro Disiplin Kurulu'nun birer bağımsız eylem saydığı nedenler için ayrı ayrı (üç kez) ceza tayininde de isabet yoktur.

Buna karşın davranışların niteliği, Avukatlık Yasası'nın, Meslek Kuralları'nın ve Reklam Yönetmeliği'nin yoğun biçimde ihlal edilmiş olması nedeniyle, tayin edilen ?kınama? cezası ile adil bir dengenin sağlanamadığı anlaşılmış ve Avukatlık Yasası'nın 158.maddesinde belirtilen ilkeler de gözetilerek bu cezanın para cezasına çevrilmesi gerekmiştir.

Sonuç olarak,

Şikayetli avukatın itiraz dilekçesinin süre yönünden reddine ,

Kayseri Barosu Başkanlığı'nca ileri sürülen itirazın sonucu itibariyle kabulü ile, Kahramanmaraş Disiplin Kurulu'nun üç kez kınama cezası verilmesine ilişkin kararının ?200.000.000-TL para cezası?na çevrilmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına , oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100