Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler

T. 05.12.2003
E. 2003/295
K. 2003/405

Aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin kovuşturması
Meslektaş hakkında kamu davası açılması
Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler
Avukata karşı takip edilen davayı baroya bildirme yükümlülüğü

(Av. Meslek Kuralları m. 27/2)

Şikayetli avukat hakkında Av. Meslek Kuralları'nın 27/2 maddesi uyarınca açılan disiplin kovuşturması sonucunda ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Şikayetli, Cumhuriyet Savcılığı'na vaki şikayetin meslekle ilgili olmadığı ve bu nedenle disiplin suçu oluşturmadığını savunmuştur.

Baro Disiplin Kurulu ise, kararında şikayetli hakkında aynı eylemden dolayı birçok kovuşturma dosyası mevcut olup ceza tayin edildiğini, aynı eylemden dolayı birden fazla ceza verilmeyeceği gibi, Cumhuriyet Savcılığı'na vaki müracaatın da dava mahiyetinde sayılmayacağı nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini belirtmiştir.

Aynı eylemden dolayı birden fazla ceza verilmeyeceği gerekçesine katılmak mümkün değildir. Çünkü aynı eylemden dolayı birden fazla meslek kuralı ihlal edilmiş ve bu eylemlerden dolayı ayrı zamanlarda, birden çok disiplin kovuşturması açılmış olabilir. Disiplin kurulları bunun farkına varıldığı zaman kovuşturma dosyalarını birleştirebilecekleri gibi, birleştirme olanağı kalmamış ise aynı fiile dayanan, ancak farklı meslek kurallarını ihlal eden davranışları aynı eylemden ancak farklı meslek kuralından ceza almış olmaları nedeniyle cezasız da bırakamazlar.

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun 2002/101 Esas 2002/245 Karar ve 20.09.2002 tarihli kararında da belirtildiği üzere; Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının ?Meslektaşlararası dayanışma ve ilişkiler? bölümünde yer verilen ? bilgi verme yükümlülüğü? nün amacı avukatların birbirleri aleyhindeki hukuksal girişimlerde dikkatli ve özenli davranmasını sağlamak, bu tür girişimlerin mesleğe zarar verecek tarzda kullanılmasını önlemek ve bu hususlarda gerekli önlemleri almakla görevli baroları bilgilendirmektir. Bu nedenle söz konusu kuralın amacına uygun ve geniş bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden dava, icra takibi, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet gibi her türlü hukuksal girişim madde kapsamında düşünülmeli 27/2.madde geniş yorumlanmalı, meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler özenle korunmalıdır.

Bu nedenlerle meslektaşları hakkında kamu davası açılması istemiyle Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran ve bu başvuruyu Barosuna bildirmeyen şikayetlinin eylemi ?disiplin suçu? oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulu'nun yaptığı hukuksal değerlendirme isabetli bulunmamış, ceza tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın kabulü ile, Trabzon Barosu Disiplin Kurulu'nun, ?disiplin cezası tayinine yer olmadığına? ilişkin kararın kaldırılmasına, yeniden inceleme ve araştırmayı gerektirir bir husus bulunmadığından şikayetli avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100