Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Meslek etiği - Avukatlık görevini kötüye kullanmak

T. 23.01.2004
E. 2003/368
K. 2004/26

Meslek etiği
Avukatlık görevini kötüye kullanmak

(Av. K. m. 34; Av. Meslek Kuralları m. 3,4)

Şikayetli avukatın şîkayetçi ile herhangi bir vekalet ilişkisi kurmadan Diyarbakır 1 no'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki davasını halledeceği vaadinde bulunduğu, şîkayetçinin kardeşinden 2.000.000.000 TL para aldığı, tahliyeyi sağlaması durumunda 2.000.000.000 TL daha alacağına dair sözleştikleri, şikayetçinin tahliye edilmemesi üzerine paranın geri istenildiği, alınan paranın bir bölümünün iade edildiği, kalanın iade edilmediği, böylelikle görevi kötüye kullandığı, meslek ahlak ve ilkelerini ağır biçimde ihlal ettiği iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca eylemi sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Disiplin kovuşturmasına neden olan eylem nedeniyle ve ? avukatlık görevini kötüye kullanmak ? suçundan dolayı Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2003/105 esas sayılı dosyasıyla açılan kamu davasında ? delil yetersizliğ i? nedeniyle şikayetlinin beraatına karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Beraat kararının gerekçesine göre, eylem ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını gerektirir mahiyette olduğundan, Baro Disiplin Kurulu mevcut kanıtlardan yararlanarak kovuşturmayı sonuçlandırmak ve gereken kararı vermekle görevlidir.

Avukatın iş sahibi ile ilişkilerini, Avukatlık Yasası ve TBB Meslek Kuralları'na uygun biçimde ve mesleğine zarar vermeyecek biçimde düzenlemesi zorunludur.

Kovuşturma konusu olayda, şikayetlinin dosyayı inceledikten sonra meslek etiğine aykırı vaatlerde bulunduğu, bu vaatlerin gerçekleşmemesi üzer ine aldığı paranın bir kısmını iade etmek zorunda kaldığı anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında Avukatlık Yasası'nın 34. ve TBB Meslek Kuralları'nın 3. ve 4. maddelerine aykırı bulunan eylem ? disiplin suçu ? oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede hukuksal isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Diyarbakır Barosu Disiplin Kurulu'nun ? kınama cezası ? verilmesine ilişkin kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100