Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Aynı kişiler vekili olarak, aynı konularda birden fazla mahkemeye müracaat.

T. 23.01.2004
E. 2003/322
K. 2004/3

Aynı kişiler vekili olarak, aynı konularda birden fazla mahkemeye müracaat.
Mesleğin itibarı

(Av. K. m. 2,34,134; Av. Meslek Kuralları m. 3,4)

Şîkayetli avukatın, ?LPG gaz istasyonlarının mevzuata aykırı olduğundan bahisle kurulması ve işletilmesinin önlenmesine dair şîkayetçi Belediyenin kararlarının iptali istemi ile işletmeciler vekili olarak adlî mahkemelere önce ihtiyatî tedbir başvurularında bulunduğu, itiraz üzerine ve yapılan yargılama sonucunda bu konularda ki işlemlerin idarî işlem olduğundan bahisle ihtiyatî tedbirin kaldırıldığı ve mahkemelerde açılan davaların görev yönünden reddedildiği, şîkayetli avukatın aynı kişiler vekili olarak bu kez başka adlî mahkemelere müracaat ile aynı yönde taleplerde bulunulduğu ve ihtiyatî tedbir kararları alındığı? iddiasıyla başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulu'nca eylemin disiplin suçu oluşturduğu kabul edilerek ?kınama? cezası verilmiştir.

Dosya içindeki belge ve bilgiler ile çeşitli mahkemelerden verilmiş ihtiyatî tedbir kararları ile bu kararların kaldırılmasına ve davaların görev yönünden reddine ilişkin kararların incelenmesinde, LPG gaz istasyonlarının mevzuata aykırı olarak kurulması ve işletilmesinin önlenmesine dair Belediye kararlarının iptali istemiyle işletmeciler adına şîkayetli avukatın adlî mahkemelerde önce ihtiyatî tedbir talebinde bulunduğu, ihtiyatî tedbirin bazı mahkemeler tarafından itiraz üzerine kaldırıldığı, bazı mahkemeler tarafından da açılan davaların idarî yargının görevli olması sebebiyle görev yönünden reddedildiği, şîkayetli avukatın bu kez başka adlî mahkemelere müracaatla, aynı davacı adına ve aynı konularda ihtiyatî tedbir başvurularında bulunduğu ve kararlar aldığı anlaşılmıştır. Böylece bir mahkemenin kararı, alınan bir başka karar ile etkisiz bırakılmıştır. Ayrıca idarî yargının görevli olduğuna dair yargı kararı olmasına rağmen, şîkayetli avukat tarafından ısrarla başka bir adlî mahkemeye müracaatla ihtiyatî tedbir talebinde bulunmak suretiyle, kamunun inancı sarsılmış, uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde kuşku yaratılmıştır.

Avukatlar, hukukî münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak uygulanmasını sağlamakla, yüklendikleri görevleri özen ve doğruluk içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmakla yükümlüdürler (Avukatlık Yasası madde 2 , madde 34, 134)

Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güveni sağlayacak biçimde yürütür. (TBB Meslek Kuralları madde 3)

Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. (TBB Meslek Kuralları madde 4)

Şîkayetli avukat, şîkayete konu olayda yukarıda bildirilen yasa ve TBB Meslek Kuralları'na aykırı davrandığından eylemi disiplin suçunu oluşturmuştur.

Bu durum karşısında, Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede yasaya aykırı bir yön ve hukuksal isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun ?kınama? cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100