Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Borcun bir borçludan tahsili - Diğer borçlu aleyhine takibe devam

T.11.07.2003
E.2003/112
K.2003/225

Borcun bir borçludan tahsili
Diğer borçlu aleyhine takibe devam
Şikayetten vazgeçme

(765 sayılı TCK m.509/1)

Şikayetli hakkında bedeli tahsil edilmiş bono ve çekleri müşterek ve müteselsil borçlulardan Ramazan'dan tahsil ettiği halde, borcun bir kısmı için diğer borçlu Mustafa aleyhine icra takibine devam ettiği gerekçesi ile açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca eylemi sabit görülerek ?uyarma? cezası tayin edilmiştir.

Disiplin kovuşturmasına konu oluşturan eylemle ilgili olarak Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001/231 esasında, bedelsiz kalan çeki icra yolu ile tahsile koymak fiilinden TCK 509/1 maddesi uyarınca açılan kamu davasında, şikayetten vazgeçme nedeniyle Mahkeme'nin 2002/56 karar sayılı ve 07.03.2002 tarihli kararı ile ?davanın düşürülmesine? karar verilmiş ve karar 15.03.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda Ceza Mahkemesi'ndeki bilgi ve belgelerden de yararlanmak suretiyle disiplin kovuşturmasının sonuçlandırılması, Disiplin Kurulları'nın görevidir.

Şikayetli, ?müşterek ve müteselsil borçlulardan Ramazan'ın gerçekte kefil olduğunu, bu borçlu ile senet bedellerinin alındığına ilişkin düzenlenen sözleşmenin tarafları bağlayacağını, bu nedenle suçsuz olduğunu, müvekkille yapılan görüşme sonucu hatalı takip yaptıklarını anladıklarından çek aslını icradan almak suretiyle şikayetçiye iade ettiklerini, şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiğini? bildirmiş ve cezanın kaldırılmasını talep etmiştir.

Şikayetçinin şikayetinden vazgeçmiş olması disiplin cezası verilmesine engel değildir. Çünkü disiplin kovuşturması tarafları tatmin amacına yönelik olmayıp, kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olan avukatlığın genel etik değerlerini korumaya yöneliktir. Şikayetlinin, borcun tamamını borçlulardan birinden tahsil etmiş olmasına ve bu borçluyu ibra etmiş bulunmasına karşın, diğer borçlu hakkında takip yapması olağan olmadığı gibi, avukat karşı yan iç ilişkilerine de girmemeye özen göstermeli, taraflardan biri lehine diğeri aleyhine işlemlerde taraf olmamalı, objektifliğini korumalı, sadece müvekkilinin hak ve menfaatlerini düşünmelidir. Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, şikayetlinin itirazının reddiyle, aleyhe itiraz olmadığından, Konya Barosu Disiplin Kurulu'nun ?uyarma? cezası verilmesine ilişkin kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100