Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması

T. 10.04.2004
E. 2004/53
K. 2004/127

Disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması

(Av. K. m. 140/2, 144/1, 157/7)

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun Av. O. K. hakkında ? 1.000.000.000 TL Para Cezası ? verilmesine ilişkin 18.03.2003 gün ve 2002/ D. 163 Esas, 2003/44 Karar sayılı kararına yapılan itiraz üzerine TBB Disiplin Kurulu'nun 01.11.2003 tarih ve 2003/226 Esas, 2003/351 Karar sayılı kararıyla ve oyçokluğuyla ? Disiplin Kovuşturmasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına ? karar verilmiş; ancak bu karar Adalet Bakanlığı'nın 23.02.2004 gün ve (04545) sayılı işlemi ile ? bir daha görüşülmek üzere ? dosyası ile birlikte geri gönderilmiştir.

Bakanlığın onaylamamaya ilişkin kararının gerekçesi ?1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 140/2. maddesi uyarınca disiplin kovuşturmasının ceza davasının sonucuna kadar bekletilmesi gerektiği halde, zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasında hukuki isabet görülmemiş olması ? dır.

Adalet Bakanlığı'nın geri gönderme yazısı ile birlikte disiplin dosyası bir kez daha incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü;

Uygulamada tartışma konusu yapılmakla birlikte 4616 sayılı Yasa ? özel af ? niteliği ağır basan kendine özgü bir düzenlemedir.

Bu bakımdan anılan Yasa'ya göre kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelendiği hallerde Avukatlık Yasası'nın 140/2. maddesi hükmünün uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kaldı ki anılan madde uygulandığı takdirde geçecek bekleme süresi içinde kovuşturmanın zamanaşımına uğramasının kaçınılmaz olacağı ve böyle bir durumda yasa koyucunun amacına uygun bir sonuç elde edilemeyeceği de gözönünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca işin esası hakkında karar verilmiş ve dosya zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmış bulunduğundan Av. Yasası'nın 144/1 maddesi uyarınca yeniden duruşma yapılmasında yarar da görülmemiştir.

Bu nedenlerle geri gönderme gerekçeleri yerinde görülmemiş ve geri gönderilen kararımızın aynen kabulü gerekmiştir.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve (04545) sayılı işlemiyle bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve ? Disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına? ilişkin bulunan 01.11.2003 gün ve 2003/226 Esas, 2003/351 Karar sayılı kurulumuz kararının yukarıda açıklanan nedenlerle aynen kabulüne ve neticenin Avukatlık Yasası'nın 157/7. maddesi hükmü gereğince, Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100