Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Müvekkilin talimatı olmadan mahcuz malların satışını durdurma

T.11.07.2003
E.2003/105
K.2003/218

Müvekkilin talimatı olmadan mahcuz malların satışını durdurma
Özen borcu

(Av.K. m.34; Av. Meslek Kuralları m.3)

Şikayetli avukatın müvekkili adına takip ettiği Antalya 6. İcra Müdürlüğü'nün 2000/2471 sayılı takip dosyasında müvekkilinin talimatı ve bilgisi olmadan daha önce haczedilerek yediemin deposuna teslim edilen malların borçluya teslim edilmesi için beyanda bulunduğu, hacizli malların talep doğrultusunda borçluya teslim edildiği ve borçlunun hacizli malları kaçırdığı iddiası ile Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan kovuşturma sonucunda şikayetli avukatın uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Şikayetli avukat şikayetçinin alacaklı olduğu icra dosyasında borçlunun mallarını hacz ettiğini ve muhafazaya aldırarak yediemin deposuna kaldırdığını, daha sonra bu malları satışa çıkardığını, alıcı çıkmadığından satışın düştüğünü, icra dosyasına konu borcun önemli bir kısmını tahsil ettiğini, borçluya taahhüdü ihlal suçundan cezalandırılmasını sağladığını, karşılıksız çek verme suçundan şikayette bulunduğunu, yediemin ücretlerinin çokluğu ve mahcuz mallara alıcı çıkmaması üzerine insiyatif kullanarak malların borçluya teslim edilmesini istediğini, müvekkilinin zararına bir davranışının bulunmadığını savunmuştur.

Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerden şikayetli avukatın şikayetçinin alacaklı olduğu icra takibinde alacağın tahsili için borçlunun mallarını hacz ettirip muhafaza altına aldırdığı, daha sonra satışa çıkardığı, alıcı çıkmadığından satışın düştüğü şikayetlinin icra dosyasındaki alacağın önemli bir kısmını tahsil ettiği, borçluyu taahhüdü ihlal suçundan mahkum ettirdiği icra dosyasında malların borçluya teslimini talep ettiği halde borçlunun mallarını yedieminden geri almadığı, halen malların yedieminde olduğu şikayetçinin iddia ettiği gibi malların kaçırılmadığı ve şikayetli avukatın şikayete konu eylem sebebi ile şikayetçinin bir zararı oluşmadığı anlaşılmıştır.

Şikayetli avukatın şikayetçinin olurunu almadan mahcuz malların satışını durdurması ve mahcuzların borçluya yediemin olarak teslimini istemesi henüz müvekkili aleyhine bir sonuç doğurmasa dahi, görevin yürütülmesinde uyulması gereken ?özen? borcuna aykırı davranış disiplin suçu oluşturmaktadır.(Av.Yasası Md.34 ve TBB Meslek Kuralları Md.3)

Şikayetlinin itirazı yerinde görülmediği gibi, şikayetçinin daha ağır bir disiplin cezası istemini içeren itiraz da haklı bulunmamıştır.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede herhangi bir hukuki isabetsizlik bulunmadığından kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, tüm itirazların reddi ile, Antalya Barosu Disiplin Kurulu'nun ?uyarma? cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100