Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   İcra takibine konu olan senetlerin vekilin bürosundaki katip tarafından tanzimi

T.11.07.2003
E.2003/116
K.2003/227

İcra takibine konu olan senetlerin vekilin bürosundaki katip tarafından tanzimi
Yararı çatışan kimselere vekillik edilmesi

(Av.K. m.134,141; Av. Meslek Kuralları m. 3, 36)

Şikayetli avukat hakkında ?şikayetçinin satın aldığı taşınmaza ilişkin muvazaalı satış yapıldığı iddiası ile birçok tapu iptali ve tescil davası açtığı, icra takipleri yapıldığı, icra takiplerine konu bonoların şikayetlinin bürosunda katip olarak çalışan şahıs tarafından tanzim edilmiş olduğundan, şikayetlinin de bu durumu bildiği, şikayetlinin müvekkilleri ile icra dosyasında borçlu olanlar aleyhinde ceza davası açılmış olduğu, bu sebeple şikayetli avukatın ?özen borcu?nu ihlal ettiği şüphesi oluştuğu gerekçesi ile başlatılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca ?şikayetli avukatın alacaklı vekili sıfatıyla yürüttüğü icra dosyalarında borçlu olan şahıslar aleyhinde açılan kamu davasında bu kez sanıkların vekili olarak duruşmalara katılmasının Avukatlık Yasası'nın 134 ve TBB Meslek Kuralları'nın 3 ve 36.maddelerine aykırılık oluşturduğu? belirtilerek ?uyarma? cezası tayin edilmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 141.maddesi uyarınca disiplin kovuşturması Yönetim Kurulu tarafından verilen bir karar ile açılır.

Disiplin Kurulları, Yönetim Kurulu'nun ?disiplin kovuşturması açılmasına? ilişkin kararını esas alarak, bu karar çerçevesinde ve yasada öngörülen usullere uygun şekilde kovuşturmayı yürütmek ve oluşacak duruma göre karar vermekle görevlidir. Yönetim Kurulu'nun kararı dışında kalan eylemler hakkında disiplin kurulları kovuşturma yapamayacağı gibi kararda veremezler. Disiplin kovuşturması sırasında, Yönetim Kurulu kararında gösterilmeyen ve disiplin suçu oluşturan diğer eylemlerin ortaya çıkması halinde, ayrı bir disiplin kovuşturması açılması ve yapılması zorunludur.

Baro Disiplin Kurulu şikayetli avukat hakkında disiplin cezası takdir ederken, şikayetli avukatın yararı çatışan kimselere avukatlık yaptığını kabul etmiş ve şikayetlinin TBB Meslek Kuralları'nın 36.maddesini ihlal ettiğini kararında bildirmiştir. Oysa Yönetim Kurulu'nun Disiplin Kovuşturması Açılmasına ilişkin kararında Şikayetli Avukatın TBB.Meslek Kurallarının 36.maddesini ihlal ettiğine dair bir kabul veya iddia yoktur.

Baro Disiplin Kurulu'nun kovuşturma konusu dışında kalan bir eylemden dolayı disiplin cezası tayin etmesi, yukarıda değinilen usul ve kurallara aykırı bulunmuş bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın kabulü ile, şikayetli avukat hakkında Baro Disiplin Kurulu'nca kovuşturma konusu dışında kalan eylemden dolayı disiplin cezası tayin edilmesi doğru bulunmadığından, Yönetim Kurulu'nun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı çerçevesinde inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi için, Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun şikayetli avukat hakkında uyarma cezası verilmesine ilişkin kararının bozulmasına oybirliği ile karar verildi


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100