Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Vekile teslim edilen deliller -Delillerin mahkemeye ibrazı

T.11.07.2003
E.2003/94
K.2003/207

Vekile teslim edilen deliller
Delillerin mahkemeye ibrazı
Görevi kötüye kullanma

(Av.K. m.34; Av.Meslek Kuralları m. 3 ve 4)

Şikayetli avukat hakkında, Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davalarda, şikayetçinin vekili olduğu, dosyalara delil olarak sunulmak üzere şikayetçi tarafından kendisine verilmiş, trafik kazası ile ilgili fotoğrafları, dosyalara ibraz etmeyerek avukatlık görevini gereği gibi yerine getirmediği, görevini ihmal ettiği nedenleriyle açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu tarafından 'disiplin cezası verilmesine yer olmadığına' karar verilmiştir.

Şikayetli avukat aleyhine görevi ihmal suçundan dolayı açılan Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001/76 E. 2002/89 K. sayılı ceza davası ile yine Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanma suçundan dolayı açılan, Mahkeme'nin 2001/115 E. ve 2001/299 K. sayılı ceza davasında, 4616 sayılı yasanın 1/4 maddesi gereğince kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu durumda ceza yargısından bağımsız olarak, fakat Ceza Mahkemesi dosyasındaki kanıtlardan da yararlanmak suretiyle disiplin kovuşturmasını sonuçlandırmak ve gereken kararı vermek Baro Disiplin Kurulu'nun görevidir.

Çorum 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998/59 E. sayılı dosyasına Şikayetli tarafından verilen delil listesinin son bendinde, davaya konu trafik kazası ile ilgili fotoğraflar, delil olarak gösterildiği halde, davaya bakan Mahkeme'nin birkaç kere mehil vermesine rağmen, dosyaya ibraz edilmediği görülmüştür.

Her ne kadar şikayetçinin trafik kazasında %100 oranında kusurlu olduğu Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporla tespit edilmiş ise de şikayetli avukatın delil listesinde gösterdiği ve kendisinde olduğunu bildirdiği delil niteliğindeki fotoğrafları verilen mehillere rağmen dosyasına ibraz etmediği anlaşılmaktadır.

Fotoğrafların müvekkil tarafından avukata verilmediği varsayılsa bile, avukatın yazı ile vekil edenini uyarması, fotoğrafların teslimini istemesi ve ibraz etmemenin sonuçlarını bildirmesi zorunludur.

Şikayetli avukat tarafından şikayetçiden alınan ibraname avukatın bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Şikayetli avukatın bu eylemi şikayetçinin zarar etmesine, mağdur olmasına sebebiyet verebilecek bir eylem niteliğindedir.

Avukatlar yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir biçimde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir biçimde davranmak zorundadırlar.

Şikayetli avukatın eylemi, Av. Yasası'nın 34. maddesi ile TBB Meslek Kuralları'nın 3. ve 4.maddelerine aykırı bulunduğundan Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede hukuki isabet görülmemiş ve kararın kaldırılması ile ceza tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın kabulü ile Baro Disiplin Kurulu'nun 'disiplin cezası verilmesine yer olmadığına' ilişkin kararının kaldırılmasına ve yeniden incelemeyi gerektirir bir halin mevcut olmaması nedeniyle şikayetli avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100