Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





   İkinci avukatlık bürosu - Aynı fiilden dolayı alınan önceki disiplin cezası

T. 05.12.2003
E. 2003/284
K. 2003/399

İkinci avukatlık bürosu
Aynı fiilden dolayı alınan önceki disiplin cezası

( Av. K. m. 43/2)

Şikayetli hakkında daha önce disiplin cezası almasına neden olan ikinci bürosunu kapatmadığı, kullanmaya devam ettiği gerekçesi ile Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan kovuşturma sonunda disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgilerden şikayetli avukatın Baro'ya bildirdiği Markara İlçesi'ndeki bürosunun dışında Tekirdağ İli'nde ikinci büro edinmekten dolayı daha önce kınama cezası aldığı ve cezanın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Şikayetli hakkındaki iddia daha önce disiplin cezası almasına neden olan bu ikinci bürosunu kapatmadığı, ısrar ile kullanmaya devam ettiği ve bu neden ile ikinci kez disiplin suçu işlediği yönündedir.

Baro Disiplin Kurulu kararındaki ?Şikayetlinin şikayete konu eylem sebebiyle daha önce ceza aldığını ve bu neden ile aynı fiilden dolayı mükerrer ceza verilemeyeceği? yönündeki gerekçesi yerinde değildir.

Zira şikayetlinin daha önce aynı yer ile ilgili olarak Avukatlık Kanunu'nun 43/2 maddesine muhalefet etmekten dolayı almış bulunduğu disiplin cezası kesinleşmiştir. Söz konusu bu cezanın kesinleşmesinden sonra şikayetlinin aynı büroyu kullanmaya devam etmesi yeni bir disiplin suçu oluşturur. Kaldı ki şikayetlinin Av. Kanunu'nun 43/2 maddesine aykırı olarak edindiği bu ikinci büro nedeniyle daha önce disiplin cezası alması, kendisine aynı büroyu kapatmayıp kullanma hakkı vermez.

Ancak dosyada söz konusu eylemi aydınlatacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı ve araştırmanın yetersiz olduğu görülmüştür.

Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulu'nca yasaya uygun düşmeyen düşüncelerle ve eksik soruşturma sonucunda yapılan değerlendirme isabetli bulunmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Baro Disiplin Kurulu'nun şikayete konu eylemi aydınlatacak şekilde araştırma yapması, varsa bu konudaki tutanakları celbetmesi ve oluşacak duruma göre karar vermesi için Tekirdağ Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının ?bozulmasına? oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100