Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Görevli memura hakaret ve müessir fiil

T. 26.12.2003
E. 2003/314
K. 2003/430

Görevli memura hakaret ve müessir fiil
Zamanaşımı
İtiraz
Sanık lehine müracaat

( Av. K. m. 159/3; CMUK m. 295)

Şikayetli avukat hakkında görevli memura hakaret ve müessir fiilde bulunmak iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulu'nca ?disiplin kovuşturmasının Avukatlık Kanunu'nun 159/3 maddesine göre zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına? karar verilmiştir.

Uşak Barosu Disiplin Kurulu'nun söz konusu 01.08.2003 gün ve 2001/12 Esas, 2003/14 Karar sayılı kararı Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına dosyası ile birlikte usulüne uygun olarak tebliğ edildikten sonra, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı 14.08.2003 gün ve B.2003/2627 sayılı yazıları ile karara itiraz edilmediğini Uşak Baro Başkanlığına bildirmiştir. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu bu karara itiraz edilmediğini bildirdikten sonra bu kez 10.09.2003 gün ve B.2003/ 2627 sayılı yazı ile karara itiraz etmiştir.

İtiraz bir kanun yoludur. Uşak Barosu Disiplin Kurulu'nun şikayetli avukat hakkındaki disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına dair kararı şikayetlinin lehine bir karardır. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı da 14.08.2003 gün ve B.2003/2627 sayılı kararı ile bu karara itiraz edilmediğini bildirmiştir. Savcılığın bu kararı şikayetli lehine olan bir müracattır.

CUMK'nin 295 maddesine göre Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanık lehine olan müracaat onun muvafakati olmaksızın geri alınamaz. (Bu konuda Avukatlık Yasası'nda açık bir hüküm olmadığından CUMK'ye atıf yapılmıştır.)

Bu nedenle Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayetli avukat lehine müracatta bulunduktan (Disiplin Kurulu kararına itiraz edilmediğini bildirdikten) sonra, şikayetlinin muvafakatini almadan onun aleyhine disiplin kurulu kararına itiraz edemeyeceği tartışmasızdır.

Sonuç olarak, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasaya uygun görülmeyen itirazının reddine, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100