Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Mükerrer tahsilat

T. 23.01.2004
E. 2003/360
K. 2004/23

Mükerrer tahsilat

Şîkayetli avukat hakkında, şîkayetliden aynı aya ait apartman aidatını mükerrer olarak talep ettiği iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca şîkayetli avukat hakkında ?disiplin cezası tayinine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden, şîkayetli avukatın şîkayetçinin oturduğu apartmana olan aidat borçlarından dolayı, şîkayetçi aleyhine Kadıköy İcra Müdürlüğü'nün 1999/7016 ve 2000/1483 sayılı dosyaları ile iki ayrı icra takibi yaptığı, bu takiplerde çeşitli aylara ait apartman aidat borçlarının talep edildiği, 1999 yılı Ağustos ayı aidat borcu'nun her iki icra takibi içerisinde yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu icra takiplerinin apartman yönetimince verilen listelere bağlı olarak yapılması, her iki icra takibinin bir çok aya ait aidat borçlarını kapsaması ve iki icra takibi arasında uzun zaman bulunması nedeni ile şîkayetli avukatın bilinçli olarak mükerrer tahsilat kastı ile hareket ettiğini kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, şîkayetçinin itirazı üzerine takibe devam edilmediği ve bir zararında doğmadığı anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında, eylemin disiplin suçu oluşturmadığı yönündeki Baro Disiplin Kurulu Kararı'nda hukukî isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddi ile, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100