Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Hakimle münakaşa - Hakaret kastı

T.21.06.2003
E.2003/77
K.2003/198

Hakimle münakaşa
Hakaret kastı
Şikayetten vazgeçme

(Av.Meslek Kuralları m.17)

Şikayetli avukat hakkında, İmamoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davalı vekili iken, mahkeme hakimi ile münakaşa ettiği hakimin odasında ?siz davacıyı kayırıyorsunuz, neden keşfe gitmiyorsunuz, siz bu mahkemenin hakimisiniz dediği, mahkeme hakimi tarafından odadan çıkması istendiği halde, çıkmamakta direndiği nedeni ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca ?disiplin cezası tayinine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Şikayetli avukatın davalı vekili sıfatıyla takip ettiği davada 22 Kasım 2000 günü saat 10.00'da keşif yapılmasına karar verildiği, şikayetli keşif saatinde hakimin odasına gidip, müracaatta bulunduğunda hakimin kendisine davacı tarafın beklenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine bu davranışın davacıyı kayırmak anlamına geldiğini ifade ederek ?neden keşfe gitmiyorsunuz, siz bu mahkemenin hakimisiniz, karar vermek zorundasınız? dediği, hakimin de polis çağırması üzerine direnmeden hakimin odasını terk ettiği anlaşılmıştır.

Şikayet konusu eylemden dolayı Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 2001/79 esas ve 2001/163 karar sayılı dosyada, şikayetlinin beraatine karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Şikayetçi hem Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, hem de disiplin dosyasındaki beyanlarında, şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiştir.

Şikayetli avukatın hakaret kastı ile hareket etmediği, keşif saatinde mahkeme hakimine müracaatta bulunduğu, keşif yapılmasını ya da keşfe gidilmeyecekse tutanak tutulmasını istediği, sözlerinin veya davranışının disiplin suçu oluşturmadığı anlaşıldığından Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddi ile, Adana Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100