Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Reklam Yasağı

T. 23.01.2004
E. 2003/359
K. 2004/22

Reklam Yasağı
Para cezasının hesaplanması

(Av. K. m. 55; Av. Meslek Kuralları m. 7,8; TCK ek m. 1,2, değişik 4421 sayılı K. ile 213 sayılı VUK m. 298)

Şîkayetli avukat hakkında ?Avukatlık Yasası'ndaki reklam yasağının ihlali? nedeniyle açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca eylemi sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden şîkayetlinin resminin Very Important Person (çok önemli kişi) isimli dergide kapak yapıldığı, derginin içerisinde bulunan kapak konusu bölümünde de, şîkayetliye ait C. Hukuk Bürosu'nun açık adresi yazılarak 35 kişilik kadro ile 2 kat ve 500m²'lik büroda hizmet verdiği, uzmanlık alanlarının ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku, banka hukuku, uluslararası tahkim, firma farmasyonu gibi hukuk alanları olduğu, İstanbul'un hemen her adlîyesinde bulunan çalışanıyla da son derece süratli hizmet verdiği, C. Hukuk Bürosu'nun sağlam ve emin adımlarla yoluna devam ettiği belirtilmiş, C. Hukuk Bürosu kadrosundaki elemanların isim ve resimleri de dergide yer almıştır.

Şîkayetli avukatın VIP dergisi yetkililerinin bürosuna kendisini dergiye abone yapmak için geldiklerinde bürosundan etkilenerek röportaj yaptıkları, dergide öz hayat hikayesine yer verildiği, bu çerçevede C. Hukuk Bürosu'ndan bahsedilmesinin doğal olduğu, amacının reklam olmadığına dair savunması samimi bulunmadığı gibi, şîkayetli avukatın bilgi ve isteği dışında bu bilgilerin röportaj yapan dergi editörlerince kendiliğinden düzenlenmesi de mümkün görülmemiştir.

Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında ?reklam niteliğinde? yayınlarda bulunamazlar, yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.(Reklam Yasağı Yönetmeliği madde 8 bend b-c )

Bu nedenle şîkayetlinin Avukatlık Yasası'nın 55 ve TBB Meslek Kuralları'nın 7-8 maddesine aykırı eylemi ?disiplin suçu? oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede hukukî isabetsizlik görülmemekle birlikte, Türk Ceza Yasası'nın ek 1,2. maddeleri ve bu maddeleri değiştiren 4421 sayılı Yasa'nın göndermesi ile 213 sayılı Vergi Usul Yasası'nın 298. maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen değere göre hesaplanması zorunluluğu karşısında, maaş katsayısı esas alınarak hesaplanan para cezası fazla bulunmuş; kararın bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun (iki milyar TL) para cezası verilmesine ilişkin kararının (222.000.000) TL para cezasına çevrilmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına, şîkayetli avukatın (222.000.000) TL para cezası ile cezalandırılmasına , oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100