Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Meslektaşlar arası dayanışma - Davranış ile ceza arasında denge

T.06.06.2003
E.2003/66
K.2003/171

Meslektaşlar arası dayanışma
Davranış ile ceza arasında denge

(Av.K. m.34,158, Av.Meslek Kuralları m.27)

Şikayetli avukat hakkında, şikayetçi meslektaşı ile ilgili suç duyurusu yaparken gerekli özeni göstermediği ve TBB Meslek Kuralları'nın 27.maddesine göre baroya bilgi vermediği görüşüyle açılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca ?uyarma? cezası tayin edilmiştir.

Karara şikayetli avukat ve şikayetçi itiraz etmişlerdir.

1) Baro Disiplin Kurulu kararının şikayetli avukata 14 Ocak 2003 tarihinde tebliğ edildiği, PTT tebliğ mazbatasından anlaşılmıştır. Tebliğ tarihine göre otuz günlük yasal itiraz süresi 13 Şubat 2003 Perşembe günü çalışma saati bitiminde sona erdiği halde, şikayetlinin tarihsiz itiraz dilekçesini, sürenin bitiminden dört gün sonra 17 Şubat 2003 günü İstanbul Barosu Başkanlığı'na verdiği ve dilekçenin (5735) evrak numarasına kaydedildiği anlaşılmıştır. Bu durum karşısında, şikayetli avukatın itiraz dilekçesinin süre yönünden reddi gerekmiştir.

2) Şikayetçinin itirazının süresinde yapıldığı anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Avukatlar yüklendikleri görevleri özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek zorundadırlar.(Av.Yasası md.34) TBB Meslek Kuralları'nda da ?meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler? ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Şikayetlinin, mesleki bilgi ve deneyimleriyle olayların doğruluğunu kanıtlayan delilleri elde etmeden, sadece müvekkilinin sözlerine dayanarak, bir meslektaşını isim benzerliği nedeniyle mesleki onurunu zedeleyecek şekilde sahtecilik ve dolandırıcılıkla suçlaması ve hakkında soruşturma açılmasına neden olması, ayrıca baroya da bilgi vermemesi Avukatlık Yasası'nın 34.maddesine ve TBB Meslek Kuralları'nın 27.maddesini ihlal eden eylemlerdendir.

Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulu'nun eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin değerlendirmesi isabetli bulunmakla birlikte, davranış ile tayin edilen ceza arasında Avukatlık Yasası'nın 158.maddesindeki ilkelere uygun bir dengenin sağlanamadığı anlaşılmış ve uyarma cezasının daha ağır bir ceza olan kınama cezasına çevrilmesi gerekmiştir.

Sonuç olarak:

1) Şikayetli avukatın itiraz dilekçesinin süre yönünden reddine,

2) Şikayetçi avukatın itirazının kabulü ile, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun ?uyarma? cezası verilmesine ilişkin kararının ?kınama? cezasına çevrilmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına ve şikayetli avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına , katılanların oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100