Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Müvekkile ödeme yapılmaması - Hapis hakkı

T.09.05.2003
E.2003/46
K.2003/150

Müvekkile ödeme yapılmaması
Hapis hakkı

(Av.K.m.136,166)

Şikayetli avukatın, ?şikayetçinin vekili olduğu, şikayetçinin nafaka ilamını icraya verdiği, tahsil ettiği parayı şikayetçi müvekkiline ödemediği? iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucunda, eylemin avukatlık yasasına aykırı bulunduğu gerekçesi ile Baro Disiplin Kurulu tarafından şikayetli avukatın ?üç ay süre ile işten çıkarma? cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Şikayetli avukat, dava ve icra masraflarını kendisinin yaptığını, vekalet ücretini peşin almadığından, icradan çekmiş olduğu parayı yaptığı masraf ve vekil ücretine karşılık hapis hakkını kullanarak, şikayetçiye ödemediğini iddia etmiştir.

Avukatlık Yasası'nın 166.maddesi; ?Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.? hükmünü içermektedir. Bu maddeye göre avukat sadece vekil ücretini değil kendisi tarafından yapılan giderler içinde hapis hakkını kullanabilir.

Ancak, avukatın alacağından dolayı hapis hakkını kullanabilmesi için hapis hakkının kullanıldığı hususunun iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca iş sahibi adına tahsil ettiği para ile hangi işlerden ötürü, ne miktar da alacağı olduğunu gecikmeksizin müvekkiline duyurması gerekmektedir.

Şikayetli avukat icra dosyasından 02.10.2000 tarihinde 579.200.000.-TL tahsil etmiştir. Şikayetçi ise 07.11.2001 tarihinde şikayette bulunmuştur. Dosya içinde Şikayetli avukatın şikayetçiye hangi işlerden ötürü ve ne miktar alacağı olduğuna ve alacakları için hapis hakkını kullandığına dair şikayetçiye yazılı bir bildirimde bulunduğunu gösteren belgeye rastlanmadığı gibi şikayetli avukat savunmasında da hapis hakkını ve mahiyetini şikayetçi müvekkiline bildirdiğini savunmamıştır.

Bu sebeple şikayetli avukatın eyleminin disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin değerlendirmesi isabetli olmakla beraber, eylem tarihinin, önceki para cezalarının kesinleşme tarihinden daha önce olması nedeniyle tayin edilen ceza Avukatlık Yasası'nın ?Cezaların uygulanma şekli?ni belirleyen 136.maddesine uygun bulunmadığından, ?üç ay süre ile işten çıkarma? cezası verilmesine ilişkin kararın para cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Tekirdağ Barosu Disiplin Kurulu'nun ? üç ay süre ile işten çıkarma? cezası verilmesine ilişkin kararının ?940.500.000 ?TL para cezasına? çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına, şikayetli avukatın 940.500.00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100