Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Avukatlık mesleği - Adi şirket ortaklığı - Mesleğin itibarı

T. 23.01.2004
E. 2003/341
K. 2004/9

Avukatlık mesleği
Adi şirket ortaklığı
Mesleğin itibarı

(Av. K. m. 12, 134; Av. Meslek Kuralları m. 2,3)

Şîkayetli avukat hakkında bir adi şirketin ortağı olduğu ve Avukatlık Yasası'nın 12,134, TBB Meslek Kuralları'nın 2. ve 3. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca ?disiplin cezası tayinine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Şîkayetli savunmasında ?özetle- ortağı olduğu şirketin ?adi ortaklık? değil Limited Şirket olduğunu, avukatın Limited Şirket ortağı olmasına yasal bir engel bulunmadığını, kurdukları şirketin ayrıca vekilliğini de yaptığını, şirketin resmen kurulduğu tarihe kadarki dönemde tali lisans sözleşme de imzaladığını, bunun bir adi ortaklık olmadığını bildirmiştir.

Baro Disiplin Kurulu kararının gerekçesinde de, savunmaya uygun olarak ?bir adi ortaklığın söz konusu olmadığı, şîkayetlinin yakınma konusu işlemleri Limited Şirket adına, şirket ortağı ve vekil sıfatıyla yaptığı? kanaatı belirtilmiştir.

Tarafların sundukları belgelerin incelenmesinde; şîkayetli avukatın işyeri adresi ile şirketin adresinin, kullandığı telefonla şirketin telefonunun, ortağı ve vekili olduğu Limited Şirketle aynı olduğu görülmüştür. Şirketin merkezinde bir bölümün, şîkayetliye kiraya verildiği ve kira bedeli için fatura kestiği tespit edilmiştir.

Şirketler arasındaki ?Tali Lisans Sözleşmesi? 26.11.1999'da imzalanmış, şirket 06.06.2000 günü Ticaret siciline tescil olunmuş, 05.06.2000 tarihinde de şirkete müdür-temsilci atanmıştır. Disiplin Kurulu, yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda, sözleşme aktine rağmen, Limited Şirketin resmen kurulduğu tarihe kadar geçen sürenin adi ortaklık sayılamayacağı için disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Olayda, ?tali lisans? sözleşmesinin imzalandığı 26/11/1999 tarihi ile ?Limited Şirketin kurulduğu ve tescil verildiği 6/6/2000 tarihi arasındaki ortaklığın niteliğini tespit, çözüm için zorunludur.

Tali Lisans sözleşmesindeki ortaklık imzaları ve ortaklık payları, Limited Şirket tescil edilinceye kadar yapılan yazışmalar, Borçlar Yasası'nın 520. maddesine göre değerlendirildiğinde, bu sürecin adi ortaklık olarak kabulünü zorunlu kılmaktadır. Adi ortaklık da avukatlık mesleği ile bağdaşmamaktadır.

Ayrıca, bir avukatın, ortağı ve vekili bulunduğu bir şirket merkezinde bürosunu paylaşarak, aynı telefonları kullanması ve aynı adresi basılı kağıtlarına yazması, mesleğin saygınlığını zedeleyen eylemler olarak değerlendirilmelidir.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu kararında yer verilen gerekçelerde hukuksal isabet görülmemiş ve kararın kaldırılması ile ceza tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın kabulü ile, İzmir Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının kaldırılmasına ve yeniden inceleme gerektiren bir halin bulunmaması nedeniyle şîkayetli avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına , oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100