Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Müvekkil adına tahsilat - Müvekkile ödemede gecikme

T.21.06.2003
E.2003/84
K.2003/201

Müvekkil adına tahsilat
Müvekkile ödemede gecikme
Şikayetten sonra ödeme
Şikayetten vazgeçmenin etkisi

(Av.K. m.34, 158: Av.Meslek Kuralları m.43)

Şikayetli avukat hakkında, şikayetçinin vekaletini üstlenerek açtığı dava sonucunda mahkemece verilen kararı icraya koyduğu, icra takibi sırasında tahsil ettiği parayı müvekkiline vermediği? iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca şikayetli avukat hakkında ?disiplin cezası tayinine yer olmadığına? karar verilmiştir.

Dosyada ki belge ve bilgilerden, şikayetli avukatın, şikayetçi adına açtığı davanın yargılaması sonunda verilen kararı icraya koyduğu ve icra takibine konu alacağın tamamını tahsil etmesine rağmen, müvekkiline ödemediği, bu para karşılığında şikayetçiye şahsi bonosunu verdiği, bonoyu da vadesinde ödemediği, şikayetli avukat hakkında disiplin kovuşturması başlatıldıktan sonra şikayete konu paranın şikayetçiye ödenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Avukat, yüklendiği görevi,bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. (Avukatlık Yasası m. 34). Ayrıca avukat, müvekkili adına tahsil ettiği paraları ve başkaca değerleri geciktirilmeksizin müvekkiline vermek zorundadır. (TBB Meslek Kuralları m. 43) Şikayetli avukatın, müvekkili adına tahsil ettiği parayı, müvekkiline ödememesi, müvekkiline borçlanarak verdiği bonoyu da ödememiş olması disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Şikayetçinin, şikayetinden vazgeçmiş olması veya şikayetli avukatın icra dosyasından çekmiş olduğu parayı disiplin kovuşturması açılmasından sonra ödemiş olması, Baro Disiplin Kurulu'nu bağlamaz ve disiplin kovuşturmasını etkilemez.

Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulu'nun, şikayetli avukatın eyleminin disiplin suçunu oluşturmadığına ilişkin değerlendirmesinde hukuki isabet görülmemiş ve şikayetli avukat hakkında eylemin özel ağırlığı ve Avukatlık Yasası'nın 158. maddesi de gözetilerek disiplin cezası tayini gerekmiştir.

Sonuç olarak, C.Başsavcısı'nın itirazının kabulü ile, Adana Barosu Disiplin Kurulu'nun ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının kaldırılmasına, yeniden incelemeyi gerektiren bir halin bulunmaması sebebiyle şikayetli avukatın 500.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100