Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   Önceki müvekkil aleyhine icra takibi

T.21.06.2003
E.2003/89
K.2003/203

Önceki müvekkil aleyhine icra takibi
Vekillik ilişkisinin bitmesi
Önceki müvekkilden edinilen bilgiler

( Av.K.m.38)

Şikayetli avukat hakkında S.S.Ö. Konut Yapı Kooperatifi vekilliği görevinin sona ermesinden sonra, kooperatif aleyhine icra takipleri yaptığı, çeşitli davalarda vekillik üstlendiği ve bu davalarda kooperatiften elde ettiği bilgi ve belgeleri kullandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonunda, disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikayetli, Kooperatifin sözleşmeli avukatı olduğunu, sadece bir davayı takip ettiğini ve 11.06.2001 tarihinde karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini, sözleşmenin feshinden sonra aidat sorunlarından çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak kooperatif aleyhine dava aldığını, bu davalarda herhangi bir eski belge ve bilgi kullanmadığını savunmuş, bu hususların doğruluğu tanık beyanları ve soruşturmacı üyenin dosyalarda bizzat yaptığı tespitle sunduğu 19.12.2002 tarihli rapordan anlaşılmıştır.

Taraflar arasındaki vekil/müvekkil ilişkisinin karşılıklı olarak anlaşma sonucu 11.06.2001 tarihinde bitirilmesi, Kooperatif aleyhine alınan dava ve takip dosyalarının bu tarihten sonra olması karşısında Avukatlık Yasası'nın 38/b maddesindeki ?aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık yapmış veya mütalaa vermiş olmak? koşulları gerçekleşmediğinden ve Kooperatiften elde edilen bilgi ve belgelerin bilahare aleyhlerinde kullanıldığına ilişkin kesin, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediğinden, Disiplin Kurulu'nun yaptığı hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak şikayetçinin itirazının reddi ile, Bilecik Barosu Disiplin Kurulu'nun şikayetli hakkında ?disiplin cezası verilmesine yer olmadığına? ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100