Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   İşten yasaklama - Meslekten çıkarma

T.18.05.2003
E.2003/165
K.2003/163

İşten yasaklama
Meslekten çıkarma

(Av.K.m.5/a,136,153/1,156; TCK m.240)

Şikayetli avukat hakkında devam eden disiplin kovuşturması sırasında, Baro Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine Baro Disiplin Kurulu'nca ?soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbir mahiyetinde işten yasaklama? kararı verilmiştir.

Avukatlık Yasası'nın 153/1. maddesi hükmüne göre ?hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek bir işten dolayı kovuşturma yapılmakta olan avukat? disiplin kurulu kararıyla tedbir mahiyetinde işten yasaklanabilir.

Disiplin kovuşturmasına konu olan eylem nedeniyle Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2003/105 esas sayılı dosyasıyla açılan ve beraat kararıyla sonuçlanan kamu davasında şikayetliye isnat olunan suç ?avukatlık görevini kötüye kullanmak? dır. Türk Ceza Yasası'nın 240. maddesinde düzenlenen bu suç, Avukatlık Yasası'nın 5.maddesinin (a) bendinde belirtilen ve 136. maddeye göre ?meslekten çıkarma? cezasını gerektiren suçlardan değildir.

Bu nedenle, itiraz konusu olayda Avukatlık Yasası'nın 153. maddesinde açıklanan koşullar oluşmamıştır.

Kaldı ki, kamu davası beraatla sonuçlanmış ve bu husustaki karar da kesinleşmiş bulunduğundan, bu nedenle dahi, yasanın 156. maddesinin emredici hükmüne göre, işten yasaklama kararının Baro Disiplin Kurulu'nca kaldırılması gerekirdi.

Yukarıda açıklanan durum karşısında, Baro Disiplin Kurulu'nca işten yasaklama kararı verilmesi ve sonradan bu kararın kaldırılmamış olması Avukatlık Yasası'nın 153. ve 156.maddelerinin açık bir şekilde ihlal edildiğini gösterdiğinden, yasaya aykırı olan söz konusu kararın kaldırılması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın kabulüyle, Diyarbakır Barosu Disiplin Kurulu'nun, şikayetli avukatın ?tedbir mahiyetinde işten yasaklanmasına? ilişkin kararının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verildi.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100