Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

    Staj Kredi Yönetmeliği'nde değişiklik

Staj Kredi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Mayıs 2008 tarihli ve 26885 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TBB STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


             MADDE 1 ? 19/12/2001 tarihli 24615 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             'MADDE 16 ? Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen görevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.'

             MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100