Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   ŞEFİK YILMAZ/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı


ŞEFİK YILMAZ/Türkiye Davası*

Başvuru no:58556/00
1 Aralık 2005OLAYLAR

1926 doğumlu Türk vatandaşı olan başvuran Dinar?da ikamet etmektedir. Başvuran AİHM önünde, Afyon Barosu avukatlarından H. Kılınç tarafından temsil edilmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar?da meydana gelen depremin ardından, bölgenin yeniden iskana açılması amacıyla başvuran ait bir mülkü kamulaştırmıştır. İdare başvurana kamulaştırma tazminatı ödemiştir.

Ödenen tutardan tatmin olmayan başvuran, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi?ne kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuştur.

14 Ağustos 1997 tarihinde Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi, başvurana, 9 Mayıs 1997 tarihinden itibaren işlemek üzere yasal gecikme faizi ile birlikte 1.905.200.000 TL. ek kamulaştırma bedeli ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay 22 Ekim 1997 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onamış ve 8 Aralık 1997 tarihinde başvuran tarafından yapılan düzeltme talebini reddetmiştir.

İdare ilki 19 Nisan 1999 tarihinde 1.905.200.000 TL., ikincisi ise 15 Temmuz 1999 tarihinde 1.606.718.667 TL. tutarında olmak üzere tazminat ödemesini iki taksitte yapmıştır.

ŞİKAYETLER

Başvuran, İdare?nin ek kamulaştırma bedelini kendisine geç ödemesinden ve Türkiye?deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olarak, 1 No?lu Ek Protokol?ün 1. maddesine gönderme yapmaktadır.

Başvuran aynı olgulara dayanarak, AİHS?nin 13. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

HUKUK AÇISINDAN

AİHM 12 Eylül 2005 tarihinde, Hükümet?ten, 9 Eylül 2005 tarihinde imzalanmış olan aşağıdaki beyanı almıştır:* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.

?Şefik Yılmaz tarafından yapılan 58556/00 no?lu başvurudan kaynaklanan davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti?nin ilgili kişiye, karşılıksız olarak 1.500 (bin beşyüz) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm.

Her türlü maddi ve manevi zarar ile masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, ilgili dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacak ve ödeme, AİHS?nin 37§1. maddesine uygun olarak AİHM?nin verdiği kararın tebliğ edilmesini takiben üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası?nın o dönem için uyguladığı faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Ödenmenin yapılması, davanın nihai çözümünü teşkil edecektir.?

2 Ağustos 2005 tarihinde AİHM, başvuranın avukatı tarafından imzalanan aşağıdaki beyanı almıştır:

?AİHM?de görülmekte olan, 58556/00 no?lu başvurudan kaynaklanan davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyet Hükümeti?nin Şefik Yılmaz?a karşılıksız olarak 1.500 (bin beşyüz) Amerikan Doları tutarını ödemeye hazır olduğunu not ederim.

Her türlü maddi ve manevi zarar ile masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, ilgili dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacak ve ödeme, AİHS?nin 37§1. maddesine uygun olarak AİHM?nin verdiği kararın tebliğ edilmesini takiben üç ay içerisinde yapılacaktır. Sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası?nın o dönem için uyguladığı faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.

Başvuran bu öneriyi kabul etmekte ve sözkonusu sözkonusu başvurunun yapılmasına kaynaklık eden olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçmektedir. Başvuran davanın nihai sonuca ulaştığını bildirmektedir.

İşbu beyan, Hükümet?in ve başvuranın ulaşmış oldukları dostane çözüm çerçevesinde kayda geçmektedir.?

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. AİHM bu çözümün AİHS ve Ek Protokolleri?nde tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer yandan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS?nin in fine 37§1. maddesi). Sonuç olarak, AİHS?nin 29§3. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.


BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM, OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100