Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   MUSTAFA YILMAZ/Türkiye Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

MUSTAFA YILMAZ/Türkiye Kararı*

Başvuru no. 33903/02

OLAYLAR

Mustafa Yılmaz isimli başvuran, Türk vatandaşıdır, 1919 doğumludur ve Kahta?da ikamet etmektedir. AİHM?de Kahta?da görev yapan R. Bozan isimli avukat tarafından temsil edilmiştir.

Taraflarca sunulduğu şekliyle dava olayları şöyle özetlenebilir.

Belirli olmayan bir tarihte, Kahta Belediyesi, kendisine tazminat verilmiş olan başvurana ait bir arsayı kamulaştırmıştır.

10 Mart 2000 tarihinde, başvuran Belediye aleyhine, artırma bedeli talebiyle Kahta Asliye Hukuk Mahkemesi?nde dava açmıştır.

14 Haziran 2000 tarihinde, Asliye Hukuk Mahkemesi, başvurana, 16.064.000.000 TL artırma bedeli ile mahkeme kararının tarihinde geçerli olan yasal oran üzerinden faiz ödenmesine karar vermiştir.

27 Haziran 2000 tarihinde, başvuran, tarlasındaki ürüne gelen zarar için başka bir dava daha açmıştır.

18 Temmuz 2000 tarihinde, mahkeme başvurana, yasal faiz oranı ile beraber 300.000.000 TL ödenmesine karar vermiştir.

21 Aralık 2000 ve 15 Ocak 2001 tarihlerinde, Yargıtay yukarıdaki kararları onamıştır.

22 Haziran 2005 tarihinde, başvuranın temsilcisi ve Kahta Belediyesi, bir protokol imzalamış ve bu anlaşmaya göre Kahta Belediyesi, başvurana ana borç, faiz oranları, tüm masraf ve harcamalar ve avukat ücreti dahil olmak üzere 58.150 YTL ödeyeceğini beyan etmiştir. Bu anlaşmaya göre, sözkonusu meblağın, sırasıyla 17 Temmuz 2005?te 20.000 YTL, 15 Ağustos 2005?te 20.000 YTL ve 15 Eylül 2005?te 18.150 YTL olarak üç taksitte ödenmesine karar verilmiştir. Karşılığında, başvuran, meblağın kendisine veya temsilcisine ödenmesinden sonra alacağının kalmayacağını beyan etmiştir.

Başvuranın temsilcisi, 23 Eylül 2005 tarihli bir yazıyla, AİHM?ye 15 Eylül 2005?te son taksitin ödendiğini ve dolayısıyla toplam meblağın ödendiğini bildirmiştir.* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.

ŞİKAYET

Başvuran, 1 no?lu Protokol?ün 1. maddesi çerçevesinde, yerel mahkemelerin ödenmesine karar verdiği meblağların ödenmemesi bağlamında şikayette bulunmuştur.

HUKUK

Hükümet, 29 Ağustos 2005 tarihli bir yazıyla AİHM?ye Kahta Belediyesi?nin başvuranın temsilcisi ile bir anlaşma imzaladığını ve buna göre Belediye?nin başvurana ana borç, faiz oranları, tüm masraf ve harcamalar ve avukat ücreti dahil 58.150 YTL ödeyeceğini beyan ettiğini bildirmiştir. Anlaşmaya göre, borç üç taksitte ödenecekti. Bu anlaşmayla, başvuran, toplam meblağ kendisine veya temsilcisine ödendiğinde alacağının kalmayacağını beyan etmiştir.

23 Eylül 2005 tarihli bir yazıyla, başvuranın temsilcisi, Hükümet?in yazısının içeriğini teyit etmiştir. Ayrıca, en sonuncusu 15 Eylül 2005?te olmak üzere, yukarıdaki tarihlerde taksitler halinde tam ödeme yapıldığını belirtmiştir.

AİHM, Kahta Belediyesi ve başvuranın temsilcisi arasında imzalanan 22 Haziran 2005 tarihli anlaşmayı not eder.

AİHM, AİHS?nin 37 § 1. maddesini tekrarlar. Bu maddenin ilgili bölümlerine göre:

?1. Yargılamanın herhangi bir aşamasında, Mahkeme, aşağıdaki sonuçlara varılması halinde başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir:

b) Sorun çözümlenmişse veya;

??

Ancak işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına riayet gerektiriyorsa, Mahkeme başvurunun incelenmesine devam eder.?


Bu davada, AİHM, meselenin çözüme ulaştığı kanısındadır, zira başvuranın şikayeti meblağın ödenmemesiyle ilgiliydi, ki bu meblağ aralarında yapılan anlaşmayı takiben Kahta Belediyesi tarafından ödenmiştir. Ayrıca, başvuran, ödemenin tamamen yapılmasıyla, alacağının kalmadığını beyan etmiştir, ki bu da bu başvurunun konusu idi.

AİHM, AİHS ve Protokollerinde tanımlandığı şekliyle insan haklarına saygının, başvuruyu incelemeye devam etmesini gerektirmediği kanısındadır (AİHS?nin in fine 37 § 1. maddesi). Dolayısıyla, AİHS?nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına devam etmemeye ve 37 § 1 (b) madde uyarınca başvuruyu kayıttan düşürmeye karar vermiştir.
Bu gerekçelere dayanarak AİHM oybirliğiyle

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

Vincent BERGER Bostjan ZUPANCIC
Sekreter Başkan


 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100