Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   MUSTAFA SEVER/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı


MUSTAFA SEVER/Türkiye Davası*


Başvuru no:74700/01
Strazburg
15 Kasım 2005


OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan başvuran, 1943 doğumlu olup Diyarbakır?da ikamet etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, Diyarbakır Barosu avukatlarından A. Aslan tarafından temsil edilmektedir.

Tarafların sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1997 yılında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (İdare), Dicle bölgesinde Kralkızı barajı ve hidroelektirik santrali yapımı için, başvuranın iki arazisini kamulaştırmıştır. İdare?den bir uzman heyeti kamulaştırılan arazilerin bedellerini tespit etmiş ve bu tutarlar, 1998 yılında, mülkün devir tarihinde başvurana ödenmiştir.

Ödenen tutarlar üzerinde anlaşmazlık doğunca, başvuran Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi?ne her iki arazinin kamulaştırma bedellerinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuştur.

Dicle Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuranı haklı bularak İdare tarafından başvurana, mülkün devir tarihinden itibaren işlemek üzere gecikme faiziyle birlikte ek kamulaştırma bedellerinin ödenmesine karar vermiştir. Yargıtay verilen bu kararı onamıştır.

2001 yılında, İdare başvurana, 31 Aralık 1999 tarihinde kadar %50 ve bundan sonraki dönem içinse %60 oranlarında gecikme faiziyle birlikte sözkonusu ek tazminatları ödemiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, Türkiye?deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle ek kamulaştırma bedellerinin değer kaybettiğinden ve İdare?nin ek kamulaştırma bedellerini ödemede gecikmesinden dolayı şikayetçi olmakta ve bu itibarla 1 No?lu Ek Protokol?ün 1. maddesine gönderme yapmaktadır.

HUKUK AÇISINDAN

12 Ocak 2005 tarihinde, AİHM davayı Savunmacı Hükümet?in bilgisine sunmaya karar vermiş ve Hükümet?i başvurunun kabuledilebilirliği ve esasına ilişkin gözlemlerini yazılı olarak sunmaya davet etmiştir. 19 Nisan 2005 tarihinde, Hükümet başvurunun kabuledilebilirliğine ilişkin görüşlerini bildirmiştir.

* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
AİHM, görüşlerini dile getirmesi amacıyla, 26 Nisan ve 20 Temmuz tarihlerinde, iadeli tahütlü olarak gönderilen, 11 Mayıs ve 28 Temmuz 2005 tarihlerinde teslim alınan mektuplarla, başvuranın davet edildiğini gözlemlemektedir. Gönderilen son mektupta ise, AİHS?nin 37. maddesinde belirtilen koşullar vurgulanmasına rağmen, bu mektuplar cevapsız kalmıştır.

AİHM, AİHS?nin 37§1 maddesinin a) bendi uyarınca başvuranın başvurusunu takip etme niyetinde olmadığına karar vermiştir.

Ayrıca AİHM, AİHS?nin 37§1 in fine maddesine uygun olarak, AİHS ve Protokolleri tarafından güvence altına alınan hakları ihlal eden hiçbir özel durumun başvurunun incelenmesini gerektirmediği kanaatindedir.

Bu nedenle, AİHS?nin 29 § 3. maddesinin uygulanmasına son verilmesine ve davayı kayıttan düşürmenin uygun olduğuna karar vermiştir.

Bu gerekçelere dayanarak AİHM oybirliğiyle,

Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir. 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100