Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

   ENVER EREN VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı


ENVER EREN VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası*


Başvuru no:58562/00
1 Aralık 2005


OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan, 1956 doğumlu olan Enver Eren, 1944 doğumlu olan İbrahim Eren, 1948 doğumlu olan Tevfik Fikret Eren ve 1940 doğumlu olan Emine Eren adındaki başvuranlar Dinar?da ikamet etmektedirler. Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde, Afyon Barosu avukatlarından H. Kılınç tarafından temsil edilmektedirler.

Tarafların sunduğu üzere dava koşulları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1995 yılında Dinar?da meydana gelen depremin ardından, bölgenin yeniden iskana açılması amacıyla başvuranların mülklerini kamulaştırmıştır.

Ödenen tutarlardan tatmin olmayan başvuranlar, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi?ne kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuşlardır.

14 Ağustos 1997 tarihinde, Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi, başvuranlara 18 Nisan 1997 tarihinden itibaren işlemek üzere, yasal gecikme faizi ile birlikte 5.036.698.648 TL. ek tazminat ödenmesine karar vermiştir.

22 Ekim 1997 tarihinde, Yargıtay ilk derece mahkemesinin kararını onamış ve 8 Aralık 1997 tarihinde başvuran tarafından yapılan düzeltme talebini reddetmiştir.

İdare tazminat ödemesini iki taksitte yapmıştır. 19 Nisan 1999 tarihinde, İdare 5.036.698.648 TL. tutarında, 15 Temmuz 1999 tarihinde ise 4.335.758.086 TL. tutarında ödeme yapmıştır.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, İdare?nin kamulaştırma artırım bedelinin kendilerine geç ödemesinden ve Türkiye?deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle, ek tazminatın değer kaybettiğinden şikayetçi olmakta ve bu itibarla 1 No?lu Ek Protokol?ün 1. maddesine gönderme yapmaktadırlar.

Aynı gerekçelere dayanarak başvuranlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin 13. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedirler.


* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe?ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
HUKUK AÇISINDAN

26 Ağustos 2005 tarihinde, AİHM, Hükümet?ten 25 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan, izleyen beyanı almıştır:

? Enver Eren ve diğerleri ( Enver Eren, İbrahim Eren, Tevfik Fikret Eren ve Emine Eren) tarafından yapılan 58562/00 no?lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti?nin, ilgili kişilere karşılıksız olarak, 4.425 (dört bin dört yüz yirmi beş) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı önerdiğini bildiririm.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS?nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM?nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde, Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası?nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil edecektir.?

2 Ağustos 2005 tarihinde, AİHM, başvuranın avukatı tarafından imzalanan izleyen beyanı almıştır:

?AİHM?de görülmekte olan, 58562/00 no?lu başvuru kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyet Hükümeti?nin Enver Eren, İbrahim Eren, Tevfik Fikret Eren ve Emine Eren?e, karşılıksız olarak 4.425 (dört bin dört yüz yirmi beş) Amerikan Doları tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.

Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Ödeme, AİHS?nin 37 § 1 maddesine uygun olarak AİHM?nin verdiği kararın tebliğ edilmesine müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası?nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder.

Başvuranlar, bu öneriyi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden vazgeçiyorlar. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildirmektedirler.

İşbu beyan, Hükümet?in ve başvuranların ulaşmış oldukları dostane çözüm çerçevesinde kayda geçmektedir.?

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller?de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS?nin in fine 37 § 1 maddesi). O halde, AİHS?nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de davanın zabıtlardan düşürülmesi uygun olacaktır.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE,

Başvurunun zabıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100